Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, εν όψει του εορτασμού της Απελευθέρωσης της Κοζάνης»

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, εν όψει του εορτασμού της Απελευθέρωσης της Κοζάνης»


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04 απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’)


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Απαγόρευση της Στάθμευσης τη Δευτέρα,11/10/2010 κατά τις ώρες 08:00 έως 13:30 στις παρακάτω οδούς:

* Παύλου Μελά,
* Πλατεία Νίκης,
* Πλ. 28ης Οκτωβρίου,
* Ελευθερίου Βενιζέλου έως το ύψος της οδού Λιούφη

Β) Απαγόρευση της Κυκλοφορίας τη Δευτέρα,11/10/2010 κατά τις ώρες 11:00 έως 13:30 στις παρακάτω οδούς:

* Παύλου Μελά,
* Πλατεία Νίκης,
* Πλ. 28ης Οκτωβρίου,
* Ελευθερίου Βενιζέλου εως το ύψος της οδού Λιούφη

Γ) Η κυκλοφορία θα διευκολύνεται από παρόδους με την παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας.

Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ».

Ε) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ