Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

«Μια Αρχή, Μια Ευκαιρία», πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Μια Αρχή, Μια Ευκαιρία

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το καινοτόμο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τους νέους

           

            Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων, για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με τον τίτλο «Μία Αρχή, Μια Ευκαιρία», που απευθύνεται σε περίπου 40.000 νέους ετησίως.

 

 Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ωφελούμενων.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ίντερνετ στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση http://www.oaed.gr/.

 

            Με το πρόγραμμα τίθεται για πρώτη φορά σε εφαρμογή η δράση «Προεργασία», που προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιημένη προϋπηρεσία, με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

 

            Το πρόγραμμα «Μία Αρχή, Μια Ευκαιρία», απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών:

p          Που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας,

p          Που έχουν εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο (μετά το Γυμνάσιο) ή το έχουν τελειώσει, χωρίς να συνεχίσουν σπουδές σε οποιαδήποτε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος και

p          Στους οποίους δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα, καμία ευκαιρία απασχόλησης ή συμπληρωματική επιμόρφωση, είτε με τη με τη μορφή της εργασιακής σχέσης, είτε με οποιαδήποτε μορφή αναγνωρισμένης κατάρτισης.

 

Οι νέοι μπορούν, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις προτεραιότητές τους, να επιλέξουν να ωφεληθούν από μία, μεταξύ των τριών δράσεων του προγράμματος.

Δηλαδή από:

Το πρόγραμμα «προεργασία» για την απόκτηση προϋπηρεσίας,

Το πρόγραμμα πιστοποιημένης κατάρτισης στην πληροφορική ή

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής.

 

1. Πρόγραμμα «Προεργασία», για την απόκτηση εργασιακής προϋπηρεσίας

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια πέντε μήνες.

Οι νέοι που θα συμμετάσχουν σε αυτό, θα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό (με βάση την ΕΓΣΣΕ), θα είναι πλήρως ασφαλισμένοι, για σύνταξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο και θα λαμβάνουν την αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση τον παραπάνω μισθό.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε αυτοαπασχολούμενους.

Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει εξ ολοκλήρου την αμοιβή του νέου εργαζόμενου αλλά και την ασφαλιστική κάλυψη.

 

2. Πρόγραμμα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής με πιστοποίηση

Το πρόγραμμα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής θα διεξαχθεί σε Σχολές Μαθητείας ή σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διαρκεί 100 ώρες και οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν σε αυτό, θα αμείβονται προς 6 ευρώ την ώρα.

Μετά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, ο νέος θα διαθέτει:

Πρώτον, τις δεξιότητες και τα προσόντα για να καλύψει τη θεμελιώδη πλέον απαίτηση της αγοράς εργασίας για δυνατότητα χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και

Δεύτερον, ένα πιστοποιητικό των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε, με βάση τα αναγνωρισμένα από την πολιτεία πρότυπα.

 

3. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής

Οι συμμετέχοντες νέοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής που περιλαμβάνει:

Α. Επαγγελματικό προσανατολισμό. Ειδικοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ βοηθούν το νέο να διαλέξει τη δουλειά που θέλει και μπορεί να κάνει, με βάση τα προσόντα, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά του.

Β. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Στο σεμινάριο αναπτύσσονται ένα-ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει ένας νέος για να ζητήσει δουλειά, με αποτελεσματικό τρόπο, στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, με τη συμμετοχή εγγεγραμμένων ανέργων. Διαπιστώθηκε ότι, το 70% των ανέργων που συμμετείχαν σε αντίστοιχες ομάδες συμβουλευτικής, βρήκαν σύντομα απασχόληση στην ελεύθερη αγορά (σε μη επιδοτούμενες θέσεις).

Γ. Συμβουλευτική για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Στον κύκλο συμβουλευτικής στην επιχειρηματικότητα, ο νέος μαθαίνει το πώς μπορεί να οργανώσει την αυτοαπασχόλησή του.

Τα τρία προγράμματα συμβουλευτικής διαρκούν συνολικά 60 ώρες και οι συμμετέχοντες νέοι αποζημιώνονται προς 10 ευρώ την ώρα.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα, είναι απλή και διεξάγεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, σε μόλις 4 βήματα:

 

p          Ηλεκτρονική αίτηση νέου. Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση http://www.oaed.gr/, και στο πεδίο e-αίτηση, πρόγραμμα «Μια Αρχή Μια Ευκαιρία», οι ενδιαφερόμενοι νέοι που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση («αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου»), στην οποία αναφέρουν ποια από τις τρεις δράσεις του προγράμματος επιλέγουν να ακολουθήσουν.

p          Ηλεκτρονική αίτηση επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι που επιθυμούν να προσφέρουν, σε ανέργους νέους, πεντάμηνη απασχόληση σε θέσεις απόκτησης προϋπηρεσίας, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση («αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχείρησης» ή «αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημόσιας επιχείρησης»), την οποία θα βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση http://www.oaed.gr/, και στο πεδίο e-αίτηση, πρόγραμμα «Μια Αρχή Μια Ευκαιρία». Στην αίτησή τους επιλέγουν μεταξύ των πέντε αναγραφόμενων ειδικοτήτων προσωπικού (πωλητής, υπάλληλος μεταφορών και αποθήκευσης, γραμματειακή υποστήριξη, υπάλληλος γραφείου, τεχνικό προσωπικό), ανάλογα με τη θέση απασχόλησης που προσφέρουν.

p          Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ, θα γίνεται στη συνέχεια αυτοματοποιημένη διασταύρωση στοιχείων και ταυτοποίηση δικαιούχων με ηλεκτρονική αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων άλλων φορέων (ΓΓΚΑ, υπουργείο Παιδείας κλπ).

p          Μέσω ειδικής εφαρμογής του νέου πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού γίνεται τέλος αυτόματη επιλογή και τοποθέτηση των συμμετεχόντων στις δράσεις του προγράμματος (δηλαδή, στα προγράμματα κατάρτισης στην πληροφορική, στις ομάδες συμβουλευτικής, ή στις θέσεις απόκτησης εργασιακής προϋπηρεσίας, που προσφέρονται από τους εργοδότες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, σε αντίστοιχες ειδικότητες).

 

Το πρόγραμμα «Μια Αρχή, Μια Ευκαιρία» θα μπορεί να συμπληρώνεται και να συνδυάζεται με τα υπόλοιπα προγράμματα του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του ΟΑΕΔ, όπως και τα προγράμματα άλλων φορέων, που αφορούν στους νέους.