Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

9 θέσεις στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

9 θέσεις στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στην Περιφεριακή Δ/νση Δ. Μακεδονίας

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Δ. Μακεδονίας που εδρεύει στη Κοζάνη ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (6 μήνες) συνολικού αριθμού 9 ατόμων για την συμμετοχή τους στην διενέργεια επιτόπιων ελέγχων των εκτάσεων και των ζώων που δηλώνονται για ενίσχυση και την καταχώρηση των αποτελεσμάτων τους με σκοπό την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης καθώς και την κάλυψη πάσης φύσεως εποχιακών αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δ. Μακεδονίας.

 

Οι θέσεις έχουν έως εξής:
7 θέσεις ΠΕ Γεωπόνων
2 θέσεις ΤΕ τεχν. Γεωπονίας

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2461024253