Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Αλλαγή Ημερομηνίας Διαγωνισμού

 Σύμφωνα με την αριθμό 184/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ο διαγωνισμός για την «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης για το σχολικό έτος 2011-2012», προϋπολογισμού 1.392.156,19 ευρώ πλέον 180.980,29 ευρώ ΦΠΑ 13% και αριθμό μελέτης 118 / 2011 θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρίου - 50100 Κοζάνη) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, του ΠΔ 60/2007 και της με αριθμ. 35415/28.07.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701/τ. Β).

Περισσότερα