Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Απολογισμός έργου Δημοτικής Αστυνομίας Κοζάνης. Έκκληση για συνεργασία με τους πολίτες

 

    Με την ίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας εκχωρήθηκαν σε αυτήν διάφορες αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται ξεκάθαρα στον Νόμο 3731/2008. Η παρουσία των Δημοτικών Αστυνομικών σχεδόν σε ολόκληρο τον ενιαίο Δήμο Κοζάνης είναι καθημερινή, ένας Δημοτικός Αστυνομικός ο οποίος καλείται και πολλές φορές να παρέμβει σε θέματα που δεν είναι αρμοδιότητάς του, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον πολίτη.

 

 Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας στέλνει καθημερινά υπηρεσιακά σημειώματα σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης (τεχνική υπηρεσία, υπηρεσία καθαριότητας, τμήμα πρασίνου κα), αλλά και σε άλλους φορείς (Δ.Ε.Η. Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κα) ζητώντας διάφορες παρεμβάσεις που σκοπό έχουν την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και του επιπέδου ασφάλειας στην πόλη.

 

Ειδικότερα οι δράσεις της Διεύθυνσης για το έτος 2012 και τα των δύο τμημάτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και των γραφείων, Κυκλοφοριακής Αγωγής, Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων και Πολιτικής Προστασίας περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.

 
 
Τμήμα Καταστημάτων
 

Ενέργειες που έγιναν από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα:

 

1.     Ενενήντα πέντε (95) έλεγχοι καταστημάτων και δημοσίων χώρων για τήρηση της απαγόρευσης του καπνίσματος Ν.3868/2010

2.     Δώδεκα (12) σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

3.     Εννέα (9) φύλλα ελέγχου κοινόχρηστου χώρου για την επιβολή προστίμου

4.     Δεκαπέντε (15) αποσφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

5.     Τέσσερις (4) βεβαιώσεις προστίμου κανονισμού καθαριότητας σχετικά με υπαίθρια διαφήμιση

6.     Έξι (6) βεβαιώσεις προστίμου κανονισμού καθαριότητας σχετικά με ( φθορά εξοπλισμού πόλης, στάθμευση σε κάδους αποκομιδής)

7.     Μία (1) Βεβαίωση προστίμου κανονισμού καθαριότητας για την απόθεση υλικών σε μη προβλεπόμενο χώρο

8.     Δύο (2) Κατασχέσεις – Καταστροφές σε συνεργασία με το Σ.Δ.Ο.Ε διαφόρων εμπορευμάτων παράνομης απομίμησης και καταστροφή τους σύμφωνα με τον νόμο 3982/2011 αρ.74 παρ.11

9.     Δεκαέξι (16) επιστολές σε ιδιοκτήτες οικοπέδων για τον καθαρισμό τους από χόρτα και βλάστηση.       

 
 
 

Τμήμα ελέγχου κυκλοφορίας και στάθμευσης

 

Καθημερινές περιπολίες για την ομαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων σε όλο το δημοτικό δίκτυο και πεζές περιπολίες εντός πόλης και συνδρομή όπου αυτό ζητηθεί η χρειαστεί. Από το τμήμα βεβαιώθηκαν από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα 1413 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ αύξηση 22% εκ των οποίων:

 

Εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις (674) για στάθμευση σε οδό που δεν επαρκεί, σε εισόδους – εξόδους πεζόδρομου καθώς και πάνω σε αυτούς , παροδίου ιδιοκτησίας , είσοδο – έξοδο οχημάτων κλπ.

 

Πεντακόσιες εξήντα επτά (567) σε χώρους όπου απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, πεζοδρόμια, νησίδες ασφαλείας, διαβάσεις πεζών κλπ.

 

Εκατόν εβδομήντα δύο (172) σε ειδηκούς χώρους στάθμευσης οχημάτων Ατόμων με Αναπηρίες(ΑμεΑ) 

 
 
Γραφείο εγκαταλειμμένων οχημάτων
 

Από τον Νοέμβριο του 2010, που ανέλαβε η Δημοτική Αστυνομία το τμήμα των εγκαταλειμμένων, έως σήμερα χαρακτηρίστηκαν 389 οχήματα, έγινε άρση 47, στάλθηκαν 111 ειδοποιήσεις (σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είχαν πινακίδες), απομακρύνθηκαν 287 και εκκρεμούν 55.

 
 
 
 
 
Γραφείο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
 

Για την σχολική χρονιά 2011- 2012 ειδικότερα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο έγιναν επισκέψεις σε 21 Δημοτικά Σχολεία (Αριθμός παιδιών 780) και τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο σε 18 Νηπιαγωγεία (Αριθμός παιδιών 550) για μια θεωρητική ενημέρωση και προσφορά εκπαιδευτικών φυλλαδίων.  Τους μήνες Μάιο και Ιούνιο πραγματοποιήθηκε πρακτική εκπαίδευση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, για θέματα που θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τους κινδύνους που υπάρχουν στην κυκλοφορία της πόλης και ποια θα πρέπει να είναι τα πρώτα τους βήματα για την ασφαλή τους κυκλοφορία.

 

Υπολογίζεται ότι το 2012 θα περάσουν πάνω από 1200 μαθητές.

 

 Σημειωτέον από το 2007 που λειτουργεί το Πάρκο το έχουν επισκεφτεί πάνω από 5000 μαθητές.

 
 
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 

1. Στις 26/04/2012 πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη του Σ.Τ.Ο ενόψει θερινής περιόδου για την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια.

 

2. Στάλθηκαν έγγραφα σε όλες τις υπηρεσίες (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΟΣΕ κλπ.) για τον καθαρισμό του δικτύου ευθύνης τους εν’ όψει τις θερινής περιόδου.

 

3. Νέο σχέδιο για τον Καλλικρατικό Δήμο με προσαρμογή χάρτη με αποτυπωμένα στο Δ.Δ Κοζάνης σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού σε περίπτωση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, στο ίδιο σχέδιο προσαρτήθηκαν όλα τα Τ.Κ και Δ.Δ του νέου Δήμου καθώς και τα σημεία συγκέντρωσης αυτών, το συγκεκριμένο σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περίπτωση Σεισμού.                

 

4. Άμεση και συνεχής επαφή με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για θέματα πολιτικής προστασίας.

 

5. Συνεχείς επαφές με υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στα σχέδια πολιτικής προστασίας με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό όπου και αν αυτό χρειαστεί και την καλύτερη πρόληψη.

 

6. Καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για θέματα πολιτικής προστασίας και την ευαισθητοποίηση τους γιατί θα πρέπει να καταλάβουν ότι το θέμα μας αφορά όλους.

 

7. Συναντήσεις με της εθελοντικές ομάδες της περιοχής για καλύτερη συνεργασία γιατί η συνδρομή τους είναι αναγκαία και πολύτιμη.

 

8. Συμμετοχή σε σεμινάριο πολιτικής προστασίας με σκοπό την κατάρτιση νέου σχεδίου για πρόληψη δασικών πυρκαγιών μέσω γεωγραφικών συστημάτων (GIS).

 

9. Συνεχής ενημέρωση τον πολιτών με ανακοινώσεις μέσω των ΜΜΕ για μέτρα προστασίας από καιρικά φαινόμενα και ότι άλλο κριθεί επικίνδυνο με σκοπό την πρόληψη και την προστασία της ζωής και της περιουσίας του πολίτη.