Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Αυξήσεις από την 1η Αυγούστου στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Αυξήσεις από την 1η Αυγούστου στα τιμολόγια της ΔΕΗ

 

    Τη δεύτερη εντός του 2007 αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ ενέκρινε το υπουργείο Ανάπτυξης. Οι αυξήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των τακτικών ετήσιων αναπροσαρμογών των τιμολογίων και θα ισχύσουν από την Τετάρτη 1 Αυγούστου.

·         Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν:
Η διαφοροποιημένη αύξηση του τιμολογίου οικιακής χρήσης ως ακολούθως: Για κατανάλωση τετραμήνου, που δεν υπερβαίνει τις 800 KWh, ενιαία αύξηση κατά ποσοστό 2,6%, ενώ για κατανάλωση τετραμήνου μεγαλύτερη από 800 KWh, ενιαία αύξηση κατά ποσοστό 3,8%.
 Η ομοιόμορφη αύξηση κατά 2,5% όλων των τιμολογίων αγροτικής χρήσης και των τιμολογίων πολυτέκνων.
Η αύξηση κατά 3,5% όλων των λοιπών τιμολογίων, πλην των βιομηχανικών και των νυχτερινών τιμολογίων (που αυξήθηκαν από 1ης Απριλίου 2007).

Ταυτόχρονα, όσοι οικιακοί καταναλωτές μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας  .....

 συνολικά στο επόμενο δωδεκάμηνο κατά 6% (προκειμένου για ετήσια κατανάλωση μέχρι 12.000 kWh) σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, θα τύχουν επιστροφής ίσης με το 5% της συνολικής δαπάνης τους για κατανάλωση ενέργειας και παγίου. Η επιστροφή θα γίνει με ενσωμάτωση σε επόμενο λογαριασμό.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι το νυχτερινό και το βιομηχανικό τιμολόγιο παραμένουν στα επίπεδα που καθοριστήκαν την 1η Απριλίου 2007 και δεν μεταβάλλονται.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας δήλωσε ότι «η απόφαση για τη νέα ετήσια αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ έγινε και φέτος με γνώμονα την ανάκτηση μέρους από την αύξηση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης, αλλά και την προστασία των, κατά τεκμήριο, ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Για μια ακόμη χρονιά, η αύξηση των τιμολογίων για τους αγρότες, τους πολύτεκνους, του χαμηλόμισθους και τους συνταξιούχους είναι χαμηλότερη από τα τρέχοντα επίπεδα του πληθωρισμού».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ