Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Η καθημερινότητα στο επίκεντρο- Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε θέματα καθαριότητας και πρασίνου στις Τοπικές Κοινότητες


Με πρωταρχικό μέλημα την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης εκπόνησε και υλοποιεί σχέδιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για θέματα καθαριότητας και πρασίνου.
Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εκτενείς και στοχευμένες εργασίας οδοκαθαρισμού με μηχανικά και χειρονακτικά μέσα, καθαρισμούς οικοπέδων που έχουν ενταχθεί σε ειδική διαχείριση βάσει του άρθρου 94 του νόμου 3852/10, πλύσεις οδών, λοιπές εργασίες πρασίνου, κλαδέματα, συλλογή ογκωδών απορριμμάτων, καθαρισμούς παράνομων χώρων απόθεσης υλικών.
Οι παρεμβάσεις γίνονται προγραμματισμένα σε όλες τις κοινότητες κατόπιν συνεννόησης με τους τοπικούς Προέδρους, ενώ παράλληλα διευρύνονται σταδιακά οι επεμβάσεις στην πόλη της Κοζάνης.
Στην άριστη υλοποίηση του προγράμματος συμβάλλει και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από τρία (3) χρόνια υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων που στελεχώνουν τα τμήματα καθαριότητας και πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος με παράλληλη επάρκεια μηχανικών μέσων.
Όταν υπάρχουν τα μέσα ακολουθεί και το καλύτερο αποτέλεσμα.
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και τη βελτίωση των χρόνων επέμβασης των συνεργείων της Δ/νσης Περιβάλλοντος καλούμε τους συνδημότες μας να επικοινωνούν με τη Γραμμή του Δημότη στο 2461034000 για να καταθέτουν τα αιτήματά τους.