Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης εμβαδού 6.346,00 τ.μ, στην Τ.Κ. Κοίλων

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 6.346,00 τ.μ στην Κτηματική Περιοχή της Κοινότητας Κοίλων για κτηνοτροφική Χρήση,, με τους ακόλουθους όρους:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15-9-2023 και ώρα από 10:00 μ.μ. μέχρι 10:30 μ.μ. στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ (10€) το στρέμμα, δηλαδή εξήντα τρία ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (63,46€) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (158,65€).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη