Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης για δενδροκαλλιέργεια εμβαδού 4.500,00 τ.μ. στην κοινότητα Μαυροδεντρίου

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση στην κοινότητα
Μαυροδενδρίου, έκτασης εμβαδού 4.500,00 τ.μ. (τμήμα του υπ΄αριθμ. 798 χερσολείβαδο κοινότητας Μαυροδενδρίου, για δενδροκαλλιέργεια.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 25-6-2024 και ώρα από 10:00 μέχρι 10:30 στο Δημοτικό
κατάστημα Κοζάνης (Δημαρχείο), Πλ. Νίκης αριθμ. 1 (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας και Κληροδοτημάτων) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των σαράντα ευρώ (40€) το στρέμμα, δηλαδή εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ
(450,00€) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης
Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη