Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου (Δημοτικό Αναψυκτήριο) στην κοινότητα Χρωμίου

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου (Δημοτικό Αναψυκτήριο) στην κοινότητα Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης, και αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 15,90 τ.μ με τους παρακάτω όρους:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κοζάνης Πλ. Νίκης 1 50131 Κοζάνη (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, από ώρα: 11:00 π.μ και ώρα λήξης: 11:30 π.μ.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη με δυνατότητα παράτασης και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
1. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00 €) ετησίως.
2. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (228,00 €)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 2461350319 κ. Γκλιάνα Αθηνά )

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη