Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας: Τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία Κρόκου υιοθετούν μια εβδομάδα του συσσιτίου


Το Συσσίτιο Απόρων Δημοτών του Δήμου Κοζάνης θα ήθελε να εκφράσει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και στους Συλλόγους Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων (1ο και 2ο) και των Νηπιαγωγείων (1ο και 2ο) του Κρόκου για την υιοθεσία μας εβδομάδας του Συσσιτίου, και συγκεκριμένα από τις 2 έως τις 6 Μαρτίου.

 

Το πρόγραμμα «Υιοθετώ μια εβδομάδα του Συσσιτίου» απευθύνεται σε φορείς, συλλόγους, επιχειρήσεις αλλά και πολίτες οι οποίοι αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν τα τρόφιμα που απαιτούνται για την κάλυψη μιας εβδομάδας, σίτισης του συνόλου των δικαιούχων του συσσιτίου. Μια έμπρακτη έκφραση στήριξης των ανθρώπων που, λόγω οικονομικών δυσκολιών, προχωρημένης ηλικίας ή αναπηρίας, δεν είναι σε θέση να παρασκευάσουν το γεύμα τους, αλλά και των προσπαθειών που οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης καταβάλουν για την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων και ακραίων καταστάσεων φτώχειας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Υιοθετώ μια εβδομάδα του Συσσιτίου» Απόρων Δημοτών του Δήμου Κοζάνης μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2461351117.