Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Δύο θέσεις στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Δύο θέσεις στο Πανεπιστήμιο Δυτικής  Μακεδονίας

 

   Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Prioritization of Building Materials as Indoor Pollution Sources» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:
α. Μία  (1) θέση με αντικείμενο τη Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων και Διαχείρισης Προγράμματος με εφαρμογή στη ρύπανση εσωτερικών χώρων
β. Μία (1) θέση με αντικείμενο την διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
  Η παραλαβή του τεύχους διακήρυξης όπου περιγράφονται διεξοδικά το αντικείμενο απασχόλησης και η διαδικασία συμμετοχής και επιλογής καθώς και η υποβολή των αιτήσεων μέχρι 28-11-2007 και ώρα 14:00 θα γίνεται από τη Γραμματεία της Ε.Ε. στην Κοζάνη (Πληροφορίες κα. Χρύσα Ιακωβίδου, τηλ.: 2461056440).

α. Μία  (1) θέση με αντικείμενο τη Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων και Διαχείρισης Προγράμματος με εφαρμογή στη ρύπανση εσωτερικών χώρων

Τυπικά και απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους της πρώτης περίπτωσης (α) είναι:

Πτυχίο ΑΕΙ

Άριστη  γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Καλή γνώση και χρήση Η/Υ  (Windows, Access, Excel,  Power Point, Internet) 

Εμπειρία στη δημιουργία βάσης δεδομένων

Εμπειρία στην ανάπτυξη και επεξεργασία ερωτηματολογίων

Εμπειρία στην Διαχείριση Προγραμμάτων

Επιθυμητή η γνώση άλλων Γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β. Μία (1) θέση με αντικείμενο την διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

Τυπικά και απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους της πρώτης περίπτωσης (α) είναι:

Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού με εξειδίκευση στις περιοχές της Εφαρμοσμένης Διοίκησης και της Ανάπτυξης  Παραγωγής.

Εμπειρία σε έλεγχους ποιότητας και πιστοποιήσεων

Εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων με θέματα ενέργειας/περιβάλλοντος.

Άριστη  γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητή  εμπειρία στο ερευνητικό πεδίο της βιοενέργειας και βιοκαυσίμων.

Επιθυμητή η γνώση  άλλων Γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης