Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για Α.Π.Ε.

Παρατηρήσεις  και προτάσεις του Δήμου Κοζάνης προς την ΚΕΔΚΕ με στόχο τη  συμβολή  στην εποικοδομητική διαδικασία της συμπλήρωσης και βελτίωσης του υπό έγκριση Χωροταξικού Σχεδίου.  

Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για Α.Π.Ε.

 

   Ο ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός, αποτελεί αναμφίβολα καθοριστικό παράγοντα για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη της Ελληνικής Επικράτειας.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον και αποτελούν βασική συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα της παγκόσμιας κοινωνίας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Μάλιστα, η Ε.Ε., με την οδηγία 2001/77/ΕΚ, έχει θέσει ως στόχο, μέχρι το 2010, το 22,1% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα να προέρχεται από ΑΠΕ ενώ για την Ελλάδα, οι εθνικοί στόχοι είναι το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας πρέπει να ανέλθει, από 11 % που είναι σήμερα, σε 20,1 % μέχρι το 2010 και σε 29% μέχρι το 2020.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου της ΚΥΑ για το ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ καταθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις  - προτάσεις με στόχο να συμβάλλουμε στην εποικοδομητική διαδικασία της συμπλήρωσης και βελτίωσης του υπό έγκριση Χωροταξικού Σχεδίου.

 

Παρατηρήσεις - Ζητούμενα για το ΕΧΠ:

 

·         Ως νόμος, να πείθει τις τοπικές κοινωνίες να δεχθούν έργα ΑΠΕ

·         Να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων της χώρας

·         Να χαρακτηρίζεται από σαφείς διατάξεις, κριτήρια και λόγους αποκλεισμού

·         Να στοχεύει στη μέγιστη διείσδυση των ΑΠΕ στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα και να αποτελεί εργαλείο απογείωσης και όχι περιορισμού

·         Να επιτρέπει σε όλη την επικράτεια την αξιοποίηση των ...................

ΑΠΕ και να εγγυάται την άμεση και μέγιστη αξιοποίηση του ανανεώσιμου δυναμικού της χώρας

·         να χαρακτηρίζεται από αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια

·         να τεθεί ΑΜΕΣΑ σε εφαρμογή

·         ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ(χωροθέτησης – πιθανά αδειοδότησης)

·         Να αντιμετωπίζει με σεβασμό τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ ως επιλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και να αναγνωρίζει ένα εύλογο διάστημα εναρμόνισης αυτών με το περιφερειακό πλαίσιο. Ταυτόχρονα να προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία όταν παρατηρούνται αντικρουόμενες ρυθμίσεις σε αυτά.

Το πλαίσιο να προστατέψει τους αναπτυξιακούς πόρους των τοπικών κοινωνιών από μια ληστρική επιδρομή που πιθανά θα εξαπολύσουν ιδιωτικές εταιρίες παραγωγής ενέργειας

Η εφαρμογή του να μην είναι σε αντιδιαστολή με άλλες δεσμεύσεις τις χώρας π.χ. για αναστροφή της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010.

 

Τι προτείνουμε:

 

·         Να αποφευχθεί η όποια αναφορά σε τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες πιθανά θα ανατραπούν σύντομα λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας

·         Να αντιμετωπίζει και ευρύτερες τεχνολογίες ΑΠΕ εκτός των αιολικών, όπως οι ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες μάλιστα ενισχύονται και από άλλα νομοθετήματα ή και άλλες τεχνολογίες παρότι για αυτές δεν έχει ίσως εκφραστεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακόμη

·         Οι περιοχές υψηλής παραγωγικότητας, που στην πρόταση εξαιρούνται, να είναι συμβατές με την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

·         Δεδομένου ότι η εγκατάσταση αιολικών πάρκων γίνεται με βασικό κριτήριο την ύπαρξη αιολικού δυναμικού, να θεωρούνται ΠΑΚ (περιοχές αιολικής καταλληλότητας) όλες οι περιοχές που δεν είναι ΠΑΠ ( περιοχές αιολικής προτεραιότητας)

·         ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΙΟ & ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

·         Να προβλέπεται ευνοϊκό πλαίσιο αδειοδότησης για τις πρωτοβουλίες που οι ΟΤΑ θέλουν να αναλάβουν στον τομέα των ΑΠΕ, σε συνδυασμό με ιδιαίτερα ευνοϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια επενδύσεων

·         Ισότιμη και αναλογική συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στις επενδύσεις παραγωγής ενέργειας που θα χωροθετηθούν και με δική της ευθύνη, καθώς η δημόσια γη αποτελεί ουσιαστικά κληρονομιά της κάθε τοπικής κοινωνίας

·         Να γίνει σαφής αναφορά στη χωροθέτηση Φ/Β στις στέγες των δημόσιων – δημοτικών κτιρίων που αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα εφαρμογών με αποδέσμευση των πρωτοβουλιών των ΟΤΑ από την απαιτούμενη γραφειοκρατία, όταν αυτά στοχεύουν σε εφαρμογές επιδεικτικού χαρακτήρα και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ