Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Εκθέτες λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους και παράλληλης αυτής

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019  
γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 12639/ ΦΕΚ 793Β/27-2-2021
δ. Την υπ’ αριθμ. 1047/19-1-21 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορ. και Προστ. Κατ.
ε. Την υπ’ αριθμ 196/4783 /1-3-21 Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης
 
Σε εφαρμογή των σχετικών, παραθέτουμε συνημμένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών)  για την  λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και την παράλληλη της στο χώρο του Νιαημερου του Δήμου Κοζάνης.
Οι εκθέτες τοποθετούνται εκ περιτροπής στις λαϊκές αγορές του Δήμου (κύρια και παράλληλη). Δηλαδή οι μισοί εκθέτες το πρώτο Σάββατο τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, το επόμενο Σάββατο τοποθετούνται στην παράλληλη αγορά Νιαημερου. Αντίστοιχα οι άλλοι μισοί εκθέτες από την παράλληλη λαϊκή αγορά Νιαημέρου, τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και ούτω καθεξής.
Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ).  Στο νότιο μέρος της λαϊκής Αριστοτέλους θα τοποθετηθούν οι έμποροι βιομηχανικών προϊόντων, οι οποίοι θα εκτείνονται έως την οδό του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
 Αντίστοιχα για την παράλληλη λαϊκή Νιαημερου έχει χωροθετηθεί  έκταση για το βιομηχανικό τομέα. Ειδικά για την παράλληλη λαϊκή αγορά του Νιαημερου, τονίζουμε ότι οι θέσεις των εκθετών, υποδεικνύονται επι τόπου το Σάββατο στις 6πμ. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις και οι τοποθετήσεις γίνονται μόνο για την τρέχουσα ημέρα.
Υπογραμμίζουμε ότι οι χώροι που διατίθενται για τη λειτουργία των λαϊκών είναι μεγάλης έκτασης, αλλά τα ενδιάμεσα και υποχρεωτικά κενά μεταξύ των πάγκων αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οδών. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγω αποβολής από τις λαϊκές.
Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.
Παρακαλούμε ιδιαίτερα, το καταναλωτικό κοινό να χρησιμοποιεί το αντίστοιχο ρεύμα ανόδου ή καθόδου για την πεζή κίνηση του, έτσι ώστε να περιορισθεί η πρόσωπο με πρόσωπο διασταύρωση  των πολιτών. 
Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως.
Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου. 
Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.
Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και αυστηροί.
Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»
 
 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
 
 
Ο Αντιδήμαρχος
Κώστας Κυριακίδης
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (6-3-2021) & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΙΚΗΣ (13-3-21)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΙΚΗΣ (6-3-2021) & ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (13-3-21)
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (6-3-2021) & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ (13-3-2021)
 
Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα Δημος
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
2 ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
3 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ  ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΓΡΕΒΕΝΑ
5 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
6 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
7 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
9 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
10 ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
11 ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
12 ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
13 ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
14 ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
15 ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
16 ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
17 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
18 ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
19 ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
20 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
21 ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
22 ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
23 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ
24 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
25 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
26 ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
27 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
28 ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
29 ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
30 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
31 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
32 ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
33 ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
34 ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
35 ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
36 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
37 ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
38 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
39 ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
40 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
41 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
42 ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
43 ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
44 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
45 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
46 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
47 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
48 ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
49 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
50 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
51 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
52 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
53 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
54 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
55 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
56 ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
57 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
58 ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΒ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΟΪΟ
59 ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
60 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
61 ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
62 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
63 ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
64 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
65 ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
66 ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
67 ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
68 ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΒΟΪΟ
69 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ
70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
71 ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
72 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
73 ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
74 ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
75 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
76 ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ  Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
77 ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
78 ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
79 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
80 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
81 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΟΡΔΑΙΑ
82 ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
83 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
84 ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
85 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
86 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
87 ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
88 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
89 ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
90 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
91 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
92 ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
93 ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
94 ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
95 ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
96 ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
97 ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
98 ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΑΥΓΑ ΒΟΪΟ
99 ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
100 ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
101 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
102 ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
103 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
104 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
105 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
106 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
107 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
108 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
109 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ
110 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
111 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
112 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
113 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
114 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
115 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
116 ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
117 ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
118 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
119 ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
120 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
121 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ
122 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
123 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
124 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
125 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΑΥΓΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
126 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
127 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
128 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
129 ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
130 ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
131 ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΓΡΕΒΕΝΑ
132 ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
133 ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
134 ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
135 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
136 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
137 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
138 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
139 ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
140 ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
141 ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
142 ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
143 ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
144 ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
145 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
146 ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
147 ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ
148 ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
149 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
150 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
151 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
152 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
153 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
154 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
155 ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
156 ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
157 ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
158 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
159 ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ
160 ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
161 ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
162 ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
163 ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
164 ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
165 ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ
166 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ
167 ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΙΚΗΣ (6-3-2021) & ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (13-3-2021)
 
Στις 6-3-2021 θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά (Νιαημερος) και στις 13-3-21 στη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, οι κάτωθι:
Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα Δημος
1 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΒΟΪΟ
4 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  Π-ΟΣΠΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
5 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
6 ΑΝΔΡΕΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ
9 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
10 ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
11 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
12 ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Π-ΜΕΛΙ ΣΕΡΒΙΑ
13 ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
14 ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
16 ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ Π-ΧΥΜΟΙ ΣΕΡΒΙΑ
17 ΒΛΑΧΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
18 ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
19 ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
20 ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
21 ΓΗΡΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
22 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΣΕΡΒΙΑ
23 ΓΙΑΝΤΣΗ ΟΛΓΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
24 ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
25 ΓΙΩΣΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ    Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
26 ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
27 ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
28 ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
29 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
30 ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
31 ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΔΕΣΣΑ
32 ΔΑΓΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
33 ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
34 ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
35 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
36 ΔΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
37 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ
38 ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
39 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
40 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
41 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
42 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
43 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
44 ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
45 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΓΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
46 ΘΩΜΑIΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
47 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
48 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ
49 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
50 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
51 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
52 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
53 ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
54 ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΕΡΒΙΑ
55 ΚΑΚΟΥΛΗΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΒΟΙΟ
56 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
57 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
58 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
59 ΚΑΛΟΙΔΟΥ  ΟΛΓΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
60 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
61 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
62 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
63 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
64 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
65 ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
66 ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
67 ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΒΟΪΟ
68 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
69 ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
70 ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
71 ΚΟΣΜΙΔΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
72 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
73 ΚΟΤΖΑΙΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
74 ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
75 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΒΟΪΟ
76 ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
77 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
78 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
79 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
80 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
81 ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
82 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
83 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
84 ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
85 ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
86 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
87 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΟΡΔΑΙΑ
88 ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
89 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
90 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
91 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
92 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΡΓΟΣ ΚΑΣΤ
93 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
94 ΜΗΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
95 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
96 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
97 ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
98 ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
99 ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
100 ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ
101 ΜΠΕΛΤΣΟΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
102 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
103 ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΒΟΪΟ
104 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
105 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
106 ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
107 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
108 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
109 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
110 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
111 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
112 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
113 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
114 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΟΪΟ
115 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
116 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
117 ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
118 ΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
119 ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
120 ΠΛΑΚΕΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
121 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
122 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
123 ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
124 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ
125 ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
126 ΣΗΜΑΔΗΣ   ΤΡΥΦΩΝ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ
127 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
128 ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
129 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
130 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
131 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
132 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
133 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
134 ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
135 ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
136 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
137 ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
138 ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΣΕΡΒΙΑ
139 ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΓΡΕΒΕΝΑ
140 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
141 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
142 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
143 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
144 ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
145 ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
146 ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΡΓΟΣ ΚΑΣΤ
147 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
148 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
149 ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
150 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
151 ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
152 ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
153 ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
154 ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
155 ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
156 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
157 ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
158 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
159 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
160 ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΜΕΛΙ ΣΕΡΒΙΑ
161 ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ
162 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
163 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ