Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο & τον Σιδηρόδρομο στην πόλη της Κοζάνης

Η χωροταξία είναι μια διαδικασία ρύθμισης των αντιθέσεων που εκφράζονται στο χώρο από τις δραστηριότητες διαφορετικών ομάδων πολιτών και την κατανομή των χρήσεων γης. Στόχος της χωροταξίας είναι η ρύθμιση και οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και λειτουργιών με την ορθολογική κατανομή, διάρθρωση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και δημογραφικών δεδομένων και με συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων ανάπτυξης σε συγκεκριμένες εδαφικές ενότητες, ώστε να βελτιωθούν η ισορροπία του δικτύου των πόλεων, οι σχέσεις πόλης-υπαίθρου, η διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος.

 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) περιλαμβάνει ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ενός δήμου, μετασχηματίζεται σε ένα, ουσιαστικά, τοπικό χωροταξικό σχέδιο στην περιοχή του ΟΤΑ και προσδιορίζει το αναπτυξιακό προφίλ, τα οικιστικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος κάθε ΟΤΑ.


 


Στο πνεύμα αυτό, η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως το ΓΠΣ Κοζάνης αποτελεί βασικό εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης για την περιοχή και ως εκ τούτου πρέπει να ενσωματώνει και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους φορείς. Σε αυτήν την κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου Κοζάνης, την Τετάρτη 1 Απριλίου, στην «Κοβεντάρειο» αίθουσα εκδηλώσεων του δήμου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και πολιτών.

 

Παράλληλα, σε συσχέτιση με το ΓΠΣ Κοζάνης, η Δημοτική Αρχή κατέθεσε κείμενο προτάσεων-διαβούλευσης για τον Σιδηρόδρομο στην πόλη της Κοζάνης. Οι προτάσεις αυτές έγιναν αντικείμενο συζήτησης στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης και αναρτώνται μαζί με το ΓΠΣ προς ενημέρωση-συζήτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα του δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://politis.kozanh.gr/default.aspx.

 

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους πολίτες, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς σε ένα διάλογο ανταλλαγής απόψεων, προτάσεων, προβληματισμών και επιχειρημάτων επί του συγκεκριμένου αντικειμένου, ώστε με τη συνεισφορά όλων να καταρτιστεί ένα βελτιωμένου σχέδιο για το ΓΠΣ της πόλης μας.

 

Σημείωση: Για την προσθήκη σχολίων είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Κοινότητας του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε απευθείας το πεδίο διαβουλεύσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.kozanh.gr/web/guest/diavouleuseis.