Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ενοικίαση Αυτοκινήτου

Ενοικίαση Αυτοκινήτου

Πώς να αποφύγουμε παγίδες…

 

Ξεκινάμε, για διακοπές. Δε θέλουμε να πάρουμε, μαζί μας, το δικό μας αυτοκίνητο και αποφασίζουμε να νοικιάσουμε ένα, στον τόπο προορισμού μας. Δεν είναι, όμως, πάντοτε, απλά τα πράγματα. Τι πρέπει να κάνουμε; Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας και το ΚΕ.Π.ΚΑ. μας συμβουλεύουν  πως  να  αποφύγουμε  τις  παγίδες.

Πριν την ενοικίαση του αυτοκινήτου, ερευνούμε τις προσφορές των εταιριών, διαβάζουμε τους όρους, συγκρίνουμε τιμές και λοιπές χρεώσεις καθώς και όρους ασφάλισης.

Κάνουμε την κράτηση, νωρίτερα, αν είναι δυνατόν, πριν την άφιξή μας, στον τόπο προορισμού μας. Μπορεί να επιτύχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Αν κάνουμε κράτηση, μέσω διαδικτύου, τυπώνουμε και κρατάμε αντίγραφο της κράτησης, για να το συγκρίνουμε, με τη σύμβαση, που θα υπογράψουμε, στο γραφείο ενοικίασης.

Ζητάμε τη σύμβαση, στην ελληνική γλώσσα. Όταν η ενοικίαση γίνεται, στην Ελλάδα η σύμβαση πρέπει να είναι, στα ελληνικά. Αν η ενοικίαση γίνεται, σε άλλη χώρα, ζητάμε αντίγραφο της σύμβασης, στα αγγλικά ή σε κάποια άλλη γλώσσα, που γνωρίζουμε.

Διαβάζουμε τη σύμβαση, προσεκτικά και ζητάμε επεξηγήσεις, για τα σημεία της σύμβασης, που δεν κατανοούμε. Κρατάμε αντίγραφο της σύμβασης.

Ελέγχουμε, προσεκτικά, τις ημερήσιες τιμές ενοικίασης, τα είδη και τις τιμές της ασφάλειας. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να μας διαθέσει το όχημα, που συμφωνήσαμε, στην προκαθορισμένη τιμή και με τους συμφωνημένους όρους.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή, στο τμήμα της σύμβασης, που αφορά την κάλυψη της ασφάλειας. Ζητάμε λεπτομερείς εξηγήσεις, για να γνωρίζουμε τι καλύπτει η ασφάλεια του οχήματος, που θα συμφωνήσουμε, με την εταιρία (π.χ. καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος, φθορές).

Ζητάμε πληροφορίες, για τις επιπλέον χρεώσεις, όπως φόροι, χρεώσεις, λόγω αλλαγής τόπου παράδοσης ή παραλαβής αυτοκινήτου, παιδικά καθίσματα, δεύτερος οδηγός, υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου χιλιομέτρων, νέος οδηγός κ.λ.π. Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας, ότι κάθε μεταβολή της σύμβασης συνεπάγεται την πληρωμή κάποιου συμπληρωματικού ποσού.

Αν σκοπεύουμε να ταξιδέψουμε, εκτός της χώρας, στην οποία νοικιάσαμε το όχημα, επιβεβαιώνουμε ότι η σύμβασή μας το επιτρέπει. Ελέγχουμε αν η πολιτική ασφάλισης περιλαμβάνει τη χώρα, την οποία θα επισκεφθούμε.

Διαγράφουμε τυχόν κενά, στη σύμβαση, για να μη συμπληρωθούν, αργότερα.

Ζητάμε πληροφορίες, για την πολιτική της εταιρίας, ως προς τα καύσιμα. Οι χρεώσεις διαφέρουν, ανάλογα με τη σύμβαση. Ενημερωνόμαστε, αν υποχρεούμαστε να επιτρέψουμε το αυτοκίνητο, με γεμάτο το ντεπόζιτο της βενζίνης και ρωτάμε την τιμή, ανά λίτρο, που θα χρεωθούμε, σε περίπτωση, που το όχημα δεν επιστραφεί, με γεμάτο ντεπόζιτο.

Αν πληρώσουμε, τοις μετρητοίς, ζητάμε και κρατάμε την απόδειξη.

Αν μας ζητηθεί να υπογράψουμε λευκό απόκομμα χρέωσης της πιστωτικής μας κάρτας, ως εγγύηση πληρωμής, ζητάμε από την εταιρία, μετά την παράδοση του οχήματος, να μας το επιστρέψει και το σκίζουμε, αμέσως, εκτός αν το ποσό, που αναγράφεται, αντιστοιχεί, στην τιμή ενοικίασης και τις πρόσθετες χρεώσεις, που έχουν συμφωνηθεί, με την εταιρία.

Ρωτάμε τι καλύπτει η ονομαζόμενη «προκαταβολή» (πρόσθετη ασφάλεια) ή η εγγύηση και κρατάμε αντίγραφο της πληρωμής της. Η προκαταβολή είναι το μέγιστο ποσό, που θα πρέπει να πληρώσουμε, σε περίπτωση ατυχήματος, φθορών ή ζημιών, που υποστεί το όχημα, κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, το ποσό, δηλαδή, που κρατείται, από την εταιρία, για την κάλυψη των δαπανών,  που μπορεί να προκύψουν. Αν το κόστος των επισκευών υπερβαίνει το ποσό αυτό, τότε η εταιρία έχει υποχρέωση να πληρώσει τη διαφορά.