Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ένταξη δύο προτάσεων του Δήμου Κοζάνης στο πρόγραμμα Leader

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Γραφείο Τύπου

Δήμου Κοζάνης

Τηλ.: 24613 50324

FAX: 24610 27065

E-mail: mme@kozanh.gr

Website: www.kozanh.gr

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Νίκης 1

Πληροφορίες: Νατάσα Χατζηγεωργίου

Προς ενημέρωση συντακτών

 
 

Κοζάνη, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013

Ένταξη δύο προτάσεων του Δήμου Κοζάνης στο πρόγραμμα Leader

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER, και του ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, δύο προτάσεις του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα LEADER (2η προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013 «Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER»). Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που κατατέθηκαν και θα υλοποιηθούν είναι 111.559,00€ ενώ και οι άλλες πέντε  προτάσεις που είχαν υποβληθεί έχουν περάσει στην κατηγορία των επιλαχουσών. Πιο αναλυτικά οι προτάσεις που εντάχθηκαν είναι οι εξής:

1. Ανάδειξη τοποθεσίας Πύργος Αηλιά στην Τ.Κ. Λευκοπηγής της ∆.Ε. Κοζάνης

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 48.970,00 Δημόσια Δαπάνη 48.970,00

2. ∆ηµιουργία ολοκληρωµένου υλικού (λεύκωµα, έντυπα, αφίσες, cartes postales) µε στόχο την συνολική προβολή και ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτιστικού - πολιτισµικού και φυσικού πλούτου του ∆ήµου σε διεθνές επίπεδο

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 62.589,00  Δημόσια Δαπάνη 43.812,30

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Ανάπλαση πάρκου Αγίας Παρασκευής στο ∆.∆. Καρυδίτσας

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 64.614,00   Δημόσια Δαπάνη 64.614,00

2. Aνάπλαση ρέµατος Βρανά στην Τ.Κ. Κρόκου

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 24.426,00   Δημόσια Δαπάνη 24.426,00

3. Βελτίωση εγκαταστάσεων πάρκου αναψυχής στην Τ.Κ. Καισαριάς

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 32.400,00 Δημόσια Δαπάνη 32.400,00

4. Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίµνης ∆.Ε. Κοζάνη

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 8.346,00 Δημόσια Δαπάνη 8.346,00

5. Ανάδειξη πέτρινου τοξωτού γεφυριού Καραγιαννίων

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 4.065,00 Δημόσια Δαπάνη 4.0651,00

 

Ειδικότερα με την έγκριση του έργου «ηµιουργία ολοκληρωµένου υλικού (λεύκωµα, έντυπα, αφίσες, cartes postales) µε στόχο την συνολική προβολή και ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτιστικού - πολιτισµικού και φυσικού πλούτου του ∆ήµου σε διεθνές επίπεδο»

Θα δημιουργηθεί ολοκληρωμένο υλικό (λεύκωμα, έντυπα, αφίσες, χάρτες, cartespostales) το οποίο θα συμβάλει στην συνολική τεκμηριωμένη προβολή και ανάδειξη τόσο της ιστορίας όσο και του πολιτιστικού-πολιτισμικού αλλά και φυσικού πλούτου του Δήμου σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα ο Δήμος Κοζάνης να προβληθεί ως περιοχή ικανή να προσελκύσει τόσο τον ιστορικό-αρχαιολογικό τουρισμό όσο και τον φυσιολατρικό αλλά και τον Αγροτουρισμό. Επιπλέον θα αποτελέσει ένα μοναδικό αναμνηστικό δώρο για τους επίσημους επισκέπτες της Κοζάνης, opinionmakers & touroperators αλλά και απόκτημα για τον εγχώριο & διεθνή τουρισμό, την ομογένεια.

Με την έγκριση του έργου «Ανάδειξη τοποθεσίας Πύργος Αηλιά στην Τ.Κ. Λευκοπηγής της ∆.Ε. Κοζάνης»

Θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στην περιοχή ήπιες και εναρμονισμένες με το περιβάλλον. Οι οποίες θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάδειξη της περιοχής

Συγκεκριμένα:

·         Θα κατασκευαστεί ξύλινο στέγαστρο εισόδου στον χώρο.

 

·         Θα κατασκευαστεί πέτρινη βρύση πλησίον της εισόδου η οποία θα συνδεθεί με την ήδη υπάρχουσα παροχή πόσιμου νερού.

 

·         Θα κατασκευαστεί υπαίθριο αμφιθέατρο από οπλισμένο σκυρόδεμα τεσσάρων διαζωμάτων – θέσεων καθισμάτων.

·         Θα χωροθετηθεί και κατασκευαστεί παιδική χαρά – πίστα αμφιθεάτρου από οπλισμένο σκυρόδεμα η οποία θα επιστρωθεί με πέτρινες πλάκες τύπου Καβάλας.

 

·         Θα κατασκευαστεί ξύλινο κιόσκι πλησίον της εισόδου και της παιδικής χαράς.

 

·         Θα κατασκευαστεί ξύλινο κιόσκι – παρατηρητήριο για την εποπτεία του χώρου το οποίο θα χρησιμοποιείται και ως παρατηρητήριο.

 

·         Θα διανοιχτεί το μονοπάτι από τον χωματόδρομο έως το κιόσκι παρατηρητήριο, ώστε να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση στο σημείο παρατήρησης.