Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Επιδημιολογική μελέτη

  Επιδημιολογική μελέτη στον Νομό Κοζάνης  

Ξ

εκινά η διεξαγωγή μελέτης, σε μεγάλο δείγμα πληθυσμού που προέρχεται από περιβαλλοντικά επιβαρημένους Δήμους του Νομού Κοζάνης. Την μελέτη διεξάγουν η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου, υπό την διεύθυνση του καθηγητή κ. Λάζαρου Σιχλετίδη, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, τα Νοσοκομεία Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, καθώς και ιδιώτες πνευμονολόγους του Νομού.

Η μελέτη αυτή, που συντονίζεται και χρηματοδοτείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, σκοπεύει στον επανέλεγχο πληθυσμού που καταγράφηκε πριν 15 χρόνια από μελέτες της ίδιας επιστημονικής ομάδας και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την επίπτωση των δεικτών περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία και ειδικότερα στο ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό σύστημα των κατοίκων.