Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

ΕΣΗΔΗΣ Οδηγίες για την απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής


Με αφορμή τη διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για εργασίες αποχιονισμού-αντιμετώπιση θεομηνιών 2014-2015, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr, ο Δήμος Κοζάνης θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή και να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές προσφορές τους.


1.      ΕΡΜΗΣ

Ο πολίτης υποβάλλει μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr), Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης, μία ηλεκτρονική αίτηση ώστε να κάνει την εγγραφή του και να αποκτήσει την ιδιότητα εγγεγραμμένου χρήστη. Στην αίτηση εγγραφής (στα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας εγγραφής) συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία και στη συνέχεια τα υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα, πατώντας «Υποβολή» για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

 

2.      ΚΕΠ

Στη συνέχεια χρειάζεται να ταυτοποιηθεί για ψηφιακή υπογραφή με επίσκεψη σε κάποιο ΚΕΠ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα προσωπικής ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κτλ).

Αφού το ΚΕΠ επιβεβαιώσει την γνησιότητα των στοιχείων του, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής ( e-mail ) θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Όνομα Χρήστη, ο Κωδικός Πρόσβασης και πληροφορίες σχετικές με την υπόλοιπη διαδικασία.

 
 

3.      USB

Ο ενδιαφερόμενος, παράλληλα, χρειάζεται να προμηθευτεί ένα USB (φλασάκι), στο οποίο μετά την τελική πιστοποίηση θα εγκατασταθεί η ψηφιακή του υπογραφή, η οποία του επιτρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της προσφοράς του για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου στο 24613 50344, 24613 50360.