Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Kοζάνη 2030: Προγραμματική σύμβαση Δήμου & Πανεπιστημίου για τη λειτουργία του δικτύου ελέγχου ποιότητας του αέρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Στην περιοχή,   αναπτύχθηκε από τη δεκαετία του 1990, από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας τότε, δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και ενημέρωσης των πολιτών σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο,  την ευθύνη για τη λειτουργία και εξέλιξη του οποίου έχει σήμερα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.  
 
Η μεγάλη αυτή χρονοσειρά των δεδομένων, μοναδική δε σε κάποιες περιπτώσεις, αποτέλεσε και αποτελεί και σήμερα εργαλείο στα χέρια του Δήμου για τον περιβαλλοντικό του σχεδιασμό, τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των δράσεων, με στόχο σύγχρονη, έξυπνη και βιώσιμη πόλη. Αποτελεί επίσης μια άλλη ουσιαστική συνεισφορά της λειτουργίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή.  
 
Στο πλαίσιο αυτό ο  Δήμος Κοζάνης, με προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σκοπεύει στη συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας από πλευράς Πανεπιστημίου και ειδικότερα: 
Την ενδεχόμενη επαναχωροθέτηση του δικτύου και την προσθήκη αισθητήρων IoT ώστε το δίκτυο να καλύπτει το σύνολο των ιδιαιτεροτήτων του Δήμου Κοζάνης με χαρακτηριστικά, αστικά, βιομηχανικά, επιβάρυνσης από μεγάλες κυκλοφορικές αρτηρίες, κλπ. 
 
Την παρακολούθηση και καταγραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των νέων δεδομένων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όπως εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας,  των οδικών αξόνων που διασχίζουν το Δήμο, παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής στο πλαίσιο της διακήρυξης της μετάβαση της Κοζάνης σε καθεστώς Κλιματικής Ουδετερότητας έως το 2030, κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις στης πανδημίας. 
 
Παρουσίαση από την ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πληροφοριών για την τρέχουσα κατάσταση της ποιότητας του αέρα και των επιπτώσεων στην υγεία βάσει μετρήσεων που αποτυπώνονται σε διαδραστικό χάρτη με έξυπνες εφαρμογές. 
 
Τη μελέτη της επίδρασης των εκπομπών από τους οδικούς άξονες που διασχίζουν το Δήμο Κοζάνης,  στα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής 
 
Τα αποτελέσματα θα αποτελούν ταυτόχρονα ένα δείκτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και επαναπροσδιορισμού των δράσεων του Δήμου Κοζάνης για τη μετάβαση του Δήμου σε καθεστώς Κλιματικής Ουδετερότητας και την υλοποίηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για μηδενική ρύπανση, για  ένα υγιέστερο μέλλον.  
 
Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί του δικούς του εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, με την έμπρακτη στήριξη στην προκειμένη περίπτωση του Δήμου Κοζάνης.    
 
Την υπογραφή της σύμβασης πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας και ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Kαθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος, την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2022, στο Δημαρχείο.