Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, εν όψει του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Α) Απαγόρευση της Στάθμευσης την Παρασκευή,28/10/2011 κατά τις ώρες 08:00 έως 13:30 στις παρακάτω οδούς:
 
-    Παύλου Μελά,
-    Πλατεία Νίκης,
-    Πλ. 28ης Οκτωβρίου,

-    Ελευθερίου Βενιζέλου έως το ύψος της οδού Λιούφη

 

Β) Απαγόρευση της Κυκλοφορίας την Παρασκευή,28/10/2011 κατά τις ώρες 11:00 έως 13:30 στις παρακάτω οδούς:

 
-    Παύλου Μελά,
-    Πλατεία Νίκης,
-    Πλ. 28ης Οκτωβρίου,

-    Ελευθερίου Βενιζέλου έως το ύψος της οδού Λιούφη

 

Γ) Η κυκλοφορία θα διευκολύνεται από παρόδους με την παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας.

Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ»

 

Ε) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.