Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Μισθοδοσία καθαριστριών -Διαβάστε ολόκληρη την είδηση

Η έγκαιρη αντίδραση της ΚΕΔΚΕ ανέστειλε προσωρινά αυτή την προσπάθεια, καθώς η Κυβέρνηση επανήλθε δια του αρμοδίου Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Νάκου, ο οποίος έδωσε την εντολή στους Γ. Γ. των Περιφερειών όλης της χώρας να καταλογίσουν το συγκεκριμένο κόστος στους Δήμους.

          Έτσι όλοι οι Δήμοι βρέθηκαν εκ νέου μπροστά σ΄ ένα πρόσθετο σημαντικό οικονομικό πρόβλημα, το οποίο δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν και οι άτυχες εργαζόμενες «επί ξύλου κρεμάμενες» καθώς οι αρμόδιοι που δε μερίμνησαν για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους (σ. σ. με την εγγραφή του σχετικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό του 2007) επιχειρούσαν για μια ακόμα φορά να μεταθέσουν τις ευθύνες τους στις πλάτες άλλων (σ. σ. τους Δήμους).

          Όπως ήταν φυσικό και επόμενο η ΚΕΔΚΕ αντέδρασε στη νέα αυτή «ατυχή έμπνευση» της Κυβέρνησης, αλλά το οξύτατο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν αυτές οι χιλιάδες των εργαζομένων παρέμενε.

          Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστεί και να ανακουφιστούν οι εργαζόμενοι αυτοί, που φυσικά δε φέρουν καμιά ευθύνη, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, υιοθέτησε την πρόταση του Δημάρχου κ. Πάρι Κουκουλόπουλου, που δίνει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

          Σύμφωνα με την πρόταση αυτή όλες οι εργαζόμενες στα σχολεία του Δήμου Κοζάνης, ως καθαρίστριες, πληρώθηκαν με κατάσταση επαγγελματικής δαπάνης, με ποσό ίσο με αυτό που ελάμβανε η κάθε μια, πριν τη μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

          Η λύση που επέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

- Δόθηκε η καλύτερη δυνατή λύση σ΄ ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που ταλαιπωρούσε επί μήνες πραγματικά εργαζόμενους πολίτες.

- Τόσο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών, διαφεύγουν τον κίνδυνο στον οποίο τους οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια οι χειρισμοί της Κυβέρνησης, δηλαδή να τους καταλογιστούν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα δαπάνες, εφόσον προχωρούσαν στην αποπληρωμή των καθαριστριών με τον τρόπο που εκείνη υποδείκνυε.

- Τα σχολεία μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

          Με την απόφαση αυτή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαφύλαξε για μια ακόμα φορά την αυτοτέλεια της, συνεχίζοντας παράλληλα να αγωνίζεται, μέσω της ΚΕΔΚΕ, προκειμένου η Κυβέρνηση να υλοποιήσει ως οφείλει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος του Ελληνικού Κράτους.

          Οι εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολείων του Δήμου Κοζάνης ευχαρίστησαν το Δημοτικό Συμβούλιο γι΄ αυτή του την απόφαση, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως θα συνεχίσουν μέσω του συλλογικού τους οργάνου τον αγώνα τους προκειμένου να δικαιωθούν και η μισθοδοσία τους να καλύπτεται ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας, στο οποίο ανήκουν.