Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι τρεις (23) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης,


Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης ανακοινώνει:
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι τρεις (23) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διδασκαλεία Μουσικής» συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών.

 

Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υπ. αριθμ. 143 /13-09-2010 προκήρυξη του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης (ΣΟΧ 01/2010), αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου 2010 και λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου 2010.