Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 7.914,11 τ.μ., αγροκτήματος κοινότητας Σκήτης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

διακηρύσσει ότι :

               

 Εκτίθεται σε επανάληψη πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 7.914,11 τ.μ., εντός του με  αριθμό 1Α χερσολείβαδου  αγροκτήματος κοινότητας Σκήτης για κτηνοτροφική χρήση, με τους ακόλουθους όρους:

 

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24-5-2024 και ώρα από 11:00 μ.μ. μέχρι 11:30 μ.μ. στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας)  ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.

 Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε 25 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δέκα (10) έτη, με έγγραφη συμφωνία  των δύο μερών.

 Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ (10€)  το στρέμμα, δηλαδή εβδομήντα εννέα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά  (79,14€)  ετησίως.

 Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (197,85€).

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1,  50131 Κοζάνη) τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά.

 

Περιληπτική διακήρυξη