Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για προμήθεια οικοδομικών – ξυλουργικών και σιδηρικών υλικών για το έτος 2011

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την  «Προμήθεια οικοδομικών – ξυλουργικών και σιδηρικών υλικών για το έτος 2011» προϋπολογισμού 86.430,25 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 23%

με αριθμό μελέτης 118 / 2010


Προμήθεια οικοδομικών – ξυλουργικών και σιδηρικών υλικών για το έτος 2011