Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στη στέγη του Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Χαραυγής»


Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύττει ότι :

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στη στέγη του Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Χαραυγής» προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 23% και αριθμό μελέτης 59/2010

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010 και ώρα 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη) και στη Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής (γραφείο 9) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.- Ο.Τ.Α.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 5% επί του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. ήτοι 1.750,00 €.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας είναι ενταγμένη στο ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Ν. Κοζάνης 2007-2011.

Αντίγραφο της διακήρυξης, καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, τηλ. : 24613 50344, αρμόδιος : Μουρατίδης Ευστάθιος, και από τη σχετική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης (www.kozanh.gr & www.kozanh-energy.gr)

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λάζαρος Ν. Μαλούτας