Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Αιανής

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV 45214210–5, εκτιμώμενης αξίας 302.117,71 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

Προκήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Αιανής