Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κοζάνη, 14 Μαρτίου 2011

Δ Η Μ Ο Σ    Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                 Αριθμ. πρωτ : 13.574

          -------------                                                                            

         Γραμματεία 

 Οικονομικής  Επιτροπής                                                Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                       Προς :  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  

1

Νικολέτα Μπουμπόναρη

2

Ιωάννη Παπαγεωργίου

3

Σουλτάνα (Σούλα)  Μουταφίδου

4

Κων/νο (Κώστα)  Κυριακίδη

5

Θεόδωρο Θεοδωρίδη 

6

Άννα Νανοπούλου

7

Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου

8

Ιωάννη Μητσιάκο

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη  Δευτέρα 21 Μαρτίου  2011 και ώρα 14 : 00  μμ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – της προμήθειας «Φρέσκου γάλακτος σε χάρτινη συσκευασία 1 litr για το 2011», προϋπολογισμού  44.974,00 ευρώ, μαζί με ΦΠΑ 13%

 

2.    Ανακαθορισμός των Τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2011.

 

3.    Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στον κλειστό Σταθμό αυτοκινήτων επί της Πλ. Συντάγματος στην πόλη της Κοζάνης και στον  Σταθμό Βαρέων Οχημάτων (Σ.Β.ΟΧ) για το 2011.

 

4.    Ανακαθορισμός του Τέλους Ελεγχόμενης Στάθμευσης για το 2011.

 

5.    Ανακαθορισμός του Ειδικού τέλους στάθμευσης σε οποιονδήποτε φορέα εκτός δήμου, για έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2011.

 

6.    Ανακαθορισμός Τελών & Δικαιωμάτων στα Κοιμητήρια Κοζάνης  για το 2011

 

7.     Εξέταση αιτήσεων για καθορισμό τιμής μονάδος εκτάσεων για :

       Προσκύρωση, Αναλογισμό, Ρυμοτόμηση

 

8.    Αιτήσεις –  Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Λάζαρος Ν. Μαλούτας

Δήμαρχος Κοζάνης

    Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

        Κοζάνη, 14 Μαρτίου  2011

                    

        

         Γρηγοριάδης Ιωάννης