Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων υπαίθριου εμπορίου φορητής έψησης και καντινών για δραστηριοποίηση κατά την περίοδο των Αποκρεών

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων υπαιθρίου εμπορίου φορητής έψησης και καντινών για δραστηριοποίηση κατά την περίοδο των Αποκρεών.
 
Έχοντας υπόψη : 
το Ν. 4849/2021 και ιδιαίτερα το άρθρο 51 παρ 4β & 6 ,
την υπ’ αριθμ.  322/2022  ΑΔΣ όπου καθορίζονται τα τέλη υπαιθρίου εμπορίου
την υπ’ αριθμ. 18/2023 ΑΔΣ όπου καθορίζονται οι θέσεις και οι ημέρες δραστηριοποίησης αυτών.
Καλούμε τους κατόχους άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης (ποπ κορν, κάστανα, λουκουμάδες κ.α) να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο  εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι θέσεις και οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,  έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023.
Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10/02/2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 10πμ  στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης χώρου για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την σχετική Απόφαση και ανέρχονται σε 15 ευρώ ανά  θέση ημερησίως για τις φορητές συσκευές έψησης και 30 ευρώ ανά θέση ημερησίως για τις καντίνες. Οι αδειοδοτούμενοι θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στην ΑΔΣ  18 /2023.
 
Για πληροφορίες αποστέλετε email στο emporopanigiri@kozanh.gr  ή τηλεφωνείτε στο 2461355137 
 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
 
Μπιλιώνης Γεώργιος