Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών

Έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 38 παρ.1 του Ν4497/13-11-2017
  • την υπ’ αριθμ. 180/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία

 υπαίθριων αγορών  επ΄ αφορμή  θρησκευτικών εορτών.

  • την υπ’ αριθμ 101/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο

κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικών – επετειακών εορτών, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.

  • Την υπ’ αριθμ 375/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται

 τα αντίστοιχα τέλη.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα

α/α

Ημερομηνία

Εορτή

διάφορα

φορητή έψηση

καλλιτεχνήματα

καντίνες

1

07/08/2021

Αγίου Νικάνορα Κοζάνης

4

1

2

1

2

06/08/2021

Μεταμόρφωση Σωτήρα

2

1

1

1

3

15/0/2021

Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγιά) Κοζάνης

3

2

0

1

4

23/08/2021

Παναγιά Φανερωμένη

4

2

0

1

5

26/08/2021

Αγίου Φανουρίου Κοζάνης

3

1

2

0

 

 

Ειδικότερα:

           1) στην υπαίθρια αγορά Αγίου Νικάνορα Κοζάνης, για 4 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 1 θέση φορητής έψησης, 2 θέσεις καλλιτεχνημάτων και 1  θέση καντίνας.

            2) στην υπαίθρια αγορά Μεταμόρφωση Σωτήρα Κοζάνης, για 2 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 1 θέση φορητής έψησης , 1 θέση καλλιτεχνημάτων και 1  θέσης καντίνας.

            3) στην υπαίθρια αγορά Κοιμήσεως Θεοτόκου ( Παναγιά ) Κοζάνης,  για 3 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 2 θέσεις φορητής έψησης  και 1  θέση καντίνας.

          4) στην υπαίθρια αγορά Παναγιά Φανερωμένη Κοζάνης, για 4 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 2 θέσεις φορητής έψησης και 1 θέση καντίνας.

          5)στην υπαίθρια αγορά Αγίου Φανουρίου Κοζάνης, για 3 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 1 θέση φορητής έψησης και 2 θέσεις καλλιτεχνημάτων.

 

Λεπτομέρειες και διαγράμματα