Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προσωπικό με δίμηνη απασχόληση για Τεχνικές Υπηρεσίες 2011

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2011

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης  με βάση την, με αριθμό  30/2011, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.)  προτίθεται να προσλάβει  έκτακτο προσωπικό για δίμηνη απασχόληση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461350400  στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.