Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ

Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ στη  ΔΕΗ από το ΥΠΕΧΩΔΕ για ατμοσφαιρική ρύπανση

 

   Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς, μετά από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του υπουργείου για τις αέριες εκπομπές ρύπων στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς, αποφάσισε να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1 εκατ. ευρώ στην ΔΕΗ.

Το 1 εκατ. ευρώ μοιράζεται ως εξής:

* 600.000 ευρώ για τους σταθμούς Καρδιάς (200.000), Πτολεμαΐδας (150.000) και Αγίου Δημητρίου (250.000) του Νομού Κοζάνης.

* 400.000 ευρώ για τους σταθμούς Μεγαλόπολης (207.000 για τις μονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και 193.000 για τη μονάδα IV).

Ο κ. Σουφλιάς δήλωσε ότι σε μετρήσεις που έχουν γίνει, έχει βρεθεί ότι το 40% της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στη χώρα μας προέρχεται από την ΔΕΗ, και καθώς η συμμετοχή της ΔΕΗ στα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι υψηλή «έδωσα εντολή στους επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ να προχωρήσουν σε ενδελεχείς ελέγχους σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.»

»Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτών των ελέγχων, επιβάλλω σήμερα πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ στη ΔΕΗ Α.Ε. για μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τη λειτουργία Ατμοηλεκτρικών Σταθμών στη Μεγαλόπολη και στην Κοζάνη.»

  • Στην Κοζάνη, σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, κατά τη διάρκεια του 2006 οι μετρήσεις εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων έδειξαν ότι ……..   

είχε ξεπεραστεί πολλές φορές το ημερήσιο όριο που είναι επιτρεπτό για την προστασία της υγείας.

«Είμαι αποφασισμένος να εξαντλήσω κάθε περιθώριο αυστηρότητας προκειμένου να τηρούνται οι όροι που έχουν καθορισθεί για την λειτουργία των σταθμών της ΔΕΗ. Έδωσα επίσης εντολή να συνεχισθούν οι έλεγχοι των επιθεωρητών σε όλους τους σταθμούς. Στα πλαίσια αυτά, οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα» κατέληξε ο κ. Σουφλιάς.

 

Από το 2008 οι σταθμοί θα λειτουργούν με σεβασμό στο περιβάλλον, απαντά η ΔΕΗ

 

«Η ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση περιβαλλοντικών επενδύσεων εντός του 2008 θα έχει ως αποτέλεσμα την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος και τη λειτουργία όλων των Σταθμών παραγωγής με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, σε πλήρη συμφωνία με την περιβαλλοντική νομοθεσία», αναφέρει σε ανακοίνωση η ΔΕΗ με αφορμή την επιβολή προστίμου ύψους 1 εκατ. ευρώ από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η ΔΕΗ αποδίδει το πρόβλημα «στην επιδείνωση της ποιότητας του τοπικού λιγνίτη, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί και οδήγησε σε μειωμένη απόδοση του ήδη εγκατεστημένου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού».

Ακόμη, στην «αδυναμία του περιορισμού της λειτουργίας ή/και της πλήρους απόσυρσης μονάδων παλαιάς τεχνολογίας, λόγω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης, παράλληλης απαγόρευσης αύξησης του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ ΑΕ και καθυστέρησης θέσης σε λειτουργία μονάδων ανεξάρτητων παραγωγών που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από το έτος 2001».

Προσθέτει ωστόσο, ότι είναι σε «εξέλιξη έργα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που αποτελεσματικά και οριστικά αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα υπερβάσεων των εκπομπών».

Σε αυτά περιλαμβάνονται έργα που ήδη υλοποιούνται και θα ολοκληρωθούν εντός του 2008, όπως:

το πρόγραμμα αντικατάστασης των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων στις Μονάδες Ι - ΙV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία στις δυο μονάδες, η τρίτη μονάδα είναι εκτός λειτουργίας για τη διασύνδεση του νέου εξοπλισμού, ενώ η τέταρτη θα διασυνδεθεί το Μάρτιο του 2008),

η εγκατάσταση συγκροτήματος αποθείωσης των καυσαερίων στη Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και η βελτίωση της λειτουργίας της αποθείωσης στη Μονάδας ΙV,

νέα έργα, όπως η βελτίωση της λειτουργίας των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων στις Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε μετά από αυτοψίες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στους λιγνιτικούς Σταθμούς των περιοχών Κοζάνης - Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης, για το 2006.

Η ΔΕΗ αναφέρει ακόμη ότι προωθεί «εκτεταμένο πρόγραμμα ταχύτατης απόσυρσης/ αντικατάστασης των παλαιάς τεχνολογίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με νέες μονάδες, υψηλού βαθμού απόδοσης και υπερσύγχρονης τεχνολογίας».