Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προτάσεις προσφοράς συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για το Δήμο

Κοζάνη, 3/10/14

Ο Δήμος Κοζάνης θα προβεί στην απόκτηση δέκα (10) νέων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη των αναγκών του. Οι συνδέσεις θα έχουν τα παρακάτω όρια:

1.      Οκτώ (8) συνδέσεις με μέγιστο πληρωτέο ποσό τα 80€

2.      Μία (1) σύνδεση με μέγιστο πληρωτέο ποσό τα 100€

3.      Μία (1) σύνδεση με μέγιστο πληρωτέο ποσό τα 160€

 

Κριτήριο επιλογής: Oι προσφερόμενες παροχές σε σχέση με το τελικό πληρωτέο ποσό ανά μήνα.

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας, μέχρι την Πέμπτη 09/10/2014 και ώρα 11:00 π.μ. σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Κοζάνης.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Μουρατίδης Ευστάθιος

Γραφείο Προμηθειών

Τηλ. 24613 50344

e-mail: mouratidis@kozanh.gr