Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ψηφιακή ασφάλεια

Ομάδα δράσης για την "ψηφιακή ασφάλεια" συστήνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας.

 

     Σκοπός της ομάδας είναι, μεταξύ άλλων, η ενημέρωση, πρόληψη και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο Υπουργός, Γιώργος Αλογοσκούφης, στην παρουσίαση της ομάδας, επισήμανε την ανάγκη να ενισχυθεί ο μηχανισμός, που προστατεύει τους πολίτες από την ηλεκτρονική απάτη.

   Η ομάδα έχει την ονομασία D.A.R.T. (Digital Awareness & Response to Threats).

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, http://www.dart.gov.gr/, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τους κινδύνους που υπάρχουν ενώ θα δημιουργηθεί και CD για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Η προσπάθεια έχει στόχο να ενώσει τις δυνάμεις των αρμόδιων φορέων, να συντονίσει τα μηνύματα, τις προσλαμβάνουσες καθώς και να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο γρήγορο Internet.

H εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις δυνατότητές τους, θα απελευθερώσει τις υγιείς δυνάμεις και θα δώσει ώθηση στην Ψηφιακή Ελλάδα.