Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ραδιενεργά συστατικά της τέφρας

Μετρήσεις και αξιολόγηση

των ραδιενεργών συστατικών της τέφρας στο Ορυχείο Καρδιάς

           

    Σε Διεθνές Συνέδριο στην Κω παρουσιάστηκε η ερευνητική εργασία καθηγητών του ΤΕΙ Λ.Τσικριτζή – Μ.Φωτάκη – Ε. Αμανατίδου με τίτλο «NATURALLY OCCURRING RADIONUCLIDES OF SOIL AROUND THE COAL MINES OF WEST MACEDONIA, GREECE» (Φυσικά ραδιονουκλίδια του εδάφους στην περιοχή των λιγνιτορυχείων, στη Δυτική Μακεδονία)

  • Συγκεκριμένα στο Συνέδριο International Conference on Environmental Science and Technology (5-7 Σεπτεμβρίου 2007) παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τη μέτρηση  και την αξιολόγηση των ραδιενεργών συστατικών της τέφρας του Ορυχείου Καρδιάς.
        Σύμφωνα με την εργασία δεν υπάρχει ανησυχητική επιβάρυνση του εδάφους σε ραδιενεργά στοιχεία της τέφρας του λιγνίτη, η οποία απελευθερώνεται κατά τη διαδικασία καύσης στους ΑΗΣ και διασπείρεται στο περιβάλλον.

 Πιο συγκεκριμένα τα φυσικά ραδιονουκλίδια, που προσδιορίστηκαν σε 26 δείγματα εργαστηριακά παρεχόμενης τέφρας, ήταν τα 238U, 235U,  226Ra, 228Ra, 232Th και 40K.

Οι συγκεντρώσεις ραδιονουκλιδίων στην τέφρα ευρέθησαν 4-5 φορές υψηλότερες ..............

από τις αντίστοιχες του λιγνίτη. Συγκρίνοντας με παγκόσμια δεδομένα η τέφρα των Ορυχείων του ΛΚΔΜ παρουσιάζει αξιόλογες συγκεντρώσεις ραδιονουκλιδίων, αλλά συνεισφέρει ελάχιστα στην ετήσια δόση που απορροφάται.

Κατά την αποτέφρωση των λιγνιτών παρατηρήθηκε ότι έχουμε μεταφορά των ραδιονουκλιδίων κατά ποσοστό 70-80% από τους λιγνίτες στην τέφρα.

Όσον αφορά τα φυσικά ραδιενεργά στοιχεία του εδάφους οι συγκεντρώσεις τους είναι φυσιολογικές και εντός των τιμών που απαντώνται στα ελληνικά εδάφη.

Προκειμένου να εξαχθούν ολοκληρωμένα συμπεράσματα για τις πιθανές επιβαρύνσεις της περιοχής από τη φυσική ραδιενέργεια των λιγνιτών χρειάζεται να προχωρήσει η ραδιοπεριβαλλοντική έρευνα και σε άλλα πεδία (μετρήσεις ραδονίου, εισπνεόμενη τέφρα, κλπ)

Πηγή - Kozani.net