Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Σχολή γονέων στο νομό Κοζάνης

Σχολή  γονέων  στο  νομό  Κοζάνης

  

    Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)  ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Συμβουλευτική Γονέων» και «Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας». H λειτουργία του προγράμματος. υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)

Στόχος του έργου είναι η συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων σε θέματα που αφορούν:

·         Στη βελτίωση  της  επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια

·         Στην ουσιαστική επικοινωνία των γονέων με το σχολείο

·         Στην βελτίωση  των  γνώσεων  των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες

·         Στην  ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και της συνεργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στα παιδιά τους.

·         Στη  βελτίωση των γνώσεων των γονέων και στην  ανάπτυξη  δεξιοτήτων για την  έγκαιρη διάγνωση ........

και αντιμετώπιση δύσκολων  συμπεριφορών  των παιδιών  τους.

·         Στην απόκτηση ικανοτήτων έτσι ώστε   να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

 

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων προβλέπεται η δημιουργία τμημάτων  που λειτουργούν ως ολιγομελείς ομάδες. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος «Συμβουλευτική Γονέων» είναι 40 ώρες. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων γονέων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις). Οι εκπαιδευτές είναι ειδικοί επιστήμονες στη συμβουλευτική γονέων και στις σχέσεις σχολείου-οικογένειας.

 

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των 40 ωρών και αφορούν στη Συμβουλευτική Γονέων είναι:

 

Ανάπτυξη – εξέλιξη παιδιού και εφήβου

Οικογένεια – Μορφές οικογένειας

Επικοινωνία – Διαπροσωπικές Σχέσεις

Προβλήματα συμπεριφοράς

Εργαζόμενοι γονείς

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Σχέση σχολείου – οικογένειας

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και σε μελλοντικούς γονείς.

 

            Η διοργάνωση της λειτουργίας των τμημάτων γίνεται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με  Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως χώροι λειτουργίας των τμημάτων χρησιμοποιούνται οι χώροι των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), καθώς και αίθουσες σχολείων και δήμων.

 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

 

Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 23 πολιτών από 1 έως 10 κάθε μήνα.

Οι εγγραφές για το Μήνα Νοέμβριο τελειώνουν στις 10 Νοεμβρίου 2007

 

Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην έδρα του Κ.Ε.Ε του Νομού Κοζάνης που στεγάζεται στην Πτολεμαΐδα, στο Κτίριο Βούλγαρη  ή στη Νομαρχία  4ος όροφος στην υπεύθυνη  κ. Χατζάρα Φωτεινή Τηλ. 24610 67373 πρωϊνές ώρες και Fax…24610 67386 ή κινητό 6942401180 ή στα ΚΕΠ των Δήμων

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.E.Κ. II (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μέτρο 2.4, Ενέργεια 2.4.3, Πράξη 2.4.3.ε) και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) κατά 75%.