Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Σχέδιο της Κοινωνικής Πολιτικής» του Δήμου Κοζάνης


Ο Δήμος Κοζάνης, αντιλαμβανόμενος τις όλο και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών για χρήση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών  στις συνθήκες αυξανόμενης φτώχειας αφενός και αφετέρου την πολυδιάσπαση των υπηρεσιών αυτών καθ’ εαυτών, θέτει σε δημόσια-ηλεκτρονική διαβούλευση το «Σχέδιο της Κοινωνικής Πολιτικής» προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν στην οργάνωση της Κοινωνικής Πολιτικής, με τρόπο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες των κατοίκων.
Το προτεινόμενο σχέδιο είναι διαθέσιμο στην σελίδα ηλεκτρονικής διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης http://politis.kozanh.gr/subjects/pages/viewtopic.aspx?TopicID=120

Τα βήματα για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης της Κοινωνικής Πολιτικής είναι:
1. Συγγραφή του Σχεδίου Κοινωνικής Πολιτικής από το Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
2. Σύγκλιση κλειστής ομάδας αποτελούμενης από το Δήμαρχο, τον αρμόδιο
Εντεταλμένο Σύμβουλο και τη Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού, για τα πρώτα σχόλια και τις πρώτες τοποθετήσεις επί του Σχεδίου.
3. Συγκρότηση Εσωτερικής Ομάδας Εργασίας στελεχών του Δήμου Κοζάνης και της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας
(68839/01.12.2015, Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης).
4. Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση προς τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, που
δημοσιεύτηκε στον τοπικό έντυπο, ψηφιακό και ηλεκτρονικό τύπο, για
συμμετοχή στη διαβούλευση.
5. Συνάντηση Εργασίας με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς και συζήτηση επί του
Σχεδίου Κοινωνικής Πολιτικής.
6. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους κοινωνικούς φορείς και συγκέντρωση-
επεξεργασία των προτάσεων τους από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
7. Αποστολή εντύπου διαβούλευσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Δημόσια-ηλεκτρονική διαβούλευση με όλους τους δημότες.
9. Ψήφιση του Σχεδίου Κοινωνικής Πολιτικής από το Δημοτικό Συμβούλιο Το παρόν έντυπο διαβούλευσης περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
1. Όραμα Κοινωνικής Πολιτικής
2. Βασικές αρχές Κοινωνικής Πολιτικής
3. Χαρτογράφηση Κοινωνικών Αναγκών
4. Υποστηρικτικές ενέργειες
5. Παιδικοί Σταθμοί
Παρακαλούμε για τις δικές σας προτάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην
ολοκλήρωση του σχεδιασμού της Κοινωνικής Πολιτικής που θα ακολουθήσει ο
Δήμος Κοζάνης τα επόμενα χρόνια.
Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 30η Ιουνίου 2016.