Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συμμετέχοντες Εμποροπανήγυρης Δρεπάνου (Α' φάση)

Η εμποροπανήγυρη Δρεπάνου θα διεξαχθεί από 11 έως 13 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με την ΑΔΣ 111/2022. Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατετέθηκαν αιτήσεις από 82 εκθέτες. Η κατανομή των εκθετών, φαίνεται στον πίνακα 1. Επίσης στον ίδιο πίνακα αποτυπώνονται τα οφειλόμενα τέλη.

Παρακαλούμε τους εκθέτες του πίνακα 1 να καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν σε λογαριασμό του Δήμου, έως τις 24 Μαΐου 2022. Στην κατάθεση που θα γίνει, πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, εμποροπαν. Δρεπάνου.

 Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του αποδεικτικού κατάθεσης στο mail: emporopanigiri@kozanh.gr .

 Αν δεν καταβληθούν τα τέλη, οι θέσεις θα θεωρηθούν κενές και θα διατεθούν με νεότερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά την εξόφληση των τελών, θα εκδοθεί έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Στο παράρτημα επισυνάπτεται έντυπο με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος.

Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο φαίνονται οι θέσεις βρίσκεται συνημμένα στο παράρτημα.

 

Συμμετέχοντες Εμποροπανήγυρης Δρεπάνου (Α' φάση) +Πίνακας εκθετών

Τοπογραφικό

Λογαριασμοί Δήμου