Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στον πρώτο Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης της Π.Ε. Κοζάνης

H λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) αποτέλεσε το κεντρικό θέμα συζήτησης κατά τη συνάντηση του δημάρχου Κοζάνης,  Λάζαρου Μαλούτα με τον επιστημονικά υπεύθυνο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας της ΕΨΥΚΑ, Αλέξιο Καβαδάτο, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, στο Δημαρχείο. Στη συνάντηση παρέστη και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Γρηγόρης Τζουμερκιώτης. 

   Κατά τη συζήτηση αναδείχτηκε η σπουδαιότητα της ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και ειδικότερα για τους ψυχικά πάσχοντες, με έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης δομών επαγγελματικής επανένταξης και αποκατάστασης. 
Ο θεσμός των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης έχει αποδειχτεί, μέσα από την εικοσαετή λειτουργία και τη δράση των 30 πλέον Κοι.Σ.Π.Ε. στην Ελλάδα, ως βασικός πυρήνας ανάπτυξης επαγγελματικών και επιχειρηματικών δράσεων. Παράλληλα, το  κοινωνικό αποτύπωμα στην ανάπτυξη βιώσιμων θέσεων απασχόλησης για ψυχικά πάσχοντες και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες είναι άμεσο. 
   Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Μαλούτας υπογράμμισε πως ο Δήμος Κοζάνης υλοποιεί διαχρονικά έργα και δράσεις με όφελος για την κοινωνία και ως τέτοια αναγνώρισε και την πρωτοβουλία της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.. 
Ο δήμαρχος Κοζάνης τοποθετήθηκε θετικά ως προς το εγχείρημα και δεσμεύτηκε, ότι θα ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την επίσημη συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στο πρώτο σχήμα του Κοινωνικού Συνεταιρισμού που θα δημιουργηθεί την ΠΕ Κοζάνης.