Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με τα Αθλητικά Σωματεία Δήμου Κοζάνης

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κοζάνης Λ. Ιωαννίδη και με στόχο την εκτόνωση τηςκρίσης που προέκυψε τοτελευταίο διάστημα σχετικά μετηχρήση τωνκλειστών δημοτικών γυμναστηρίων, πραγματοποιήθηκε τοΜεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου συνάντηση μετααντίστοιχα Αθλητικά Σωματεία τουδήμου, προκειμένου να παραμείνουνταγήπεδαανοιχτά για όλες τις ομάδες και νασυνεχιστείηδιαδικασίαοικονομικήςεξυγίανσηςτηςλειτουργίαςτων αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου που έχειαναλάβει οΟΑΠΝ.

 

Στη συνάντηση, που έγινε στοΔημαρχείο, συμμετείχαν από πλευράς δήμου & ΟΑΠΝ: οΔήμαρχος Κοζάνης Λ. Ιωαννίδης, ο αντιδήμαρχος και μέλος του ΔΣ του ΟΑΠΝ Γ. Βαλαής, ο ΓΓ του δήμου Κοζάνης Β. Μπουγιοτόπουλος, το μέλος του ΔΣ του ΟΑΠΝ Ν. Πλεξίδας και εκπρόσωποι τωναθλητικών σωματείων: ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ. Παφίλης και Δ.Τσιόπουλος), Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (Λ. Καραγιαννάκης), Γ.Σ.Κ. ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Κ. Μασμανίδης), ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ (Γ. Μαλιόγκας), Φ.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Μπιμπίρης), ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Β. Παππάς), Α.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ. Μιχαηλίδης).

 

                Το θέμα της συζήτησης ήταν ο τρόπος λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές (ΟΑΠΝ και Αθλητικά Σωματεία). Ακούστηκαν οι απόψεις όλων και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετές παράμετροι του ζητήματος που πρέπει να τεθούν σε διαβούλευση για περαιτέρω εξέταση, ώστε να υπάρξει ομαλή και υγιής λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεωντουδήμου μεσαφείς υποχρεώσεις των δυο εμπλεκόμενων πλευρών.

 

Κατόπιναυτού ο Δήμος Κοζάνης & ο ΟΑΠΝ με επικεφαλής τον Δήμαρχο αποδέχθηκε να ξεκινήσει, το αμέσως επόμενο διάστημα, διαδικασίαδιαβούλευσηςμεταΣωματεία, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος για μια τελική συμφωνία που θα καθορίζει γενικότερα τα της χρήσης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και τις αμοιβαίες υποχρεώσεις δήμου και Σωματείων. Τα δε Σωματεία, ως μία  έμπρακτη κίνηση καλής θέλησης, αποδέχθηκαν σε συνεννόηση με τον ΟΑΠΝ να προχωρήσουν, εντός της εβδομάδας, σερύθμισητωνοφειλώντους.

 

Τέλος, επειδή το ζήτημα χρήζει μεθοδευμένης και σοβαρής αντιμετώπισης συμφωνήθηκε με πρωτοβουλία τουδήμου Κοζάνης ναυπάρξουν σύντομα νέες συναντήσεις των εμπλεκόμενων μερών προς υλοποίηση της πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Δήμαρχος.