Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου στις 20.00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου  2014 και ώρα 20.00  στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:                                                 1.                Έγκριση Α.Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ) Κοζάνης: α) 2/2014 «Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2014» β) 4/2014 «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης»

Εισηγητές: Κα Καλογερίδου Κ., Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ, κ. Καραχισαρίδης Γιάννης, Καλλιτεχνικός Δ/ντής ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

2.                Έγκριση Α.Δ.Σ. Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας (Ο.Α.Π.Ν.) Δήμου Κοζάνης: α)1/2014 «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2014» β)2/2014 «Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης»

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης.

3.                Έγκριση Α.Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης: α) 1/2014 «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού 2014», β)2/2014 «Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης 2014».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

4.                Έγκριση Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης: α) 1/2014 «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού 2014», β)2/2014 «Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης 2014».

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης

5.                Έγκριση χορήγησης Παραγωγικής Άδειας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

6.                Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων (αρθρ.15 Π.Δ 171/87) αποτελούμενη από δύο Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης.

7.                Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών – Υπηρεσιών -Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ/τος 28/80

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης.

8.                Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, αποτελούμενης εκ του δημάρχου, ως Προέδρου και δύο Δημοτικών Συμβούλων

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης.

9.                Συγκρότηση τριμελούς   επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών   διαφορών   και αμφισβητήσεων »

αποτελούμενης από δύο (2)  Δημοτικούς Συμβούλους και από ένα φορολογούμενο Δημότη με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρ.7 παρ. 8 του Ν.2307/95.

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης.

10.              Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων», που θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου για το έτος 2013.

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης.

11.              Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών παραλαβής από υπαλλήλους του Δήμου για προμήθειες με τον ΕΚΠΟΤΑ

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης.

12.              Ορισμός μετά από κλήρωση ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της Επιτροπής εκτελούμενων δημοτικών έργων (Αρ.16 Π.Δ.171/87) για το έτος 2013»

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης.

13.              Τροποποίηση της αριθμ. 133/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά «Εκποίηση δημοτικής έκτασης εμβαδού 75,26 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή «Σιόπατο» της κτηματικής περιοχής του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης.

14.               Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
         
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

Δημήτρης Μαυροματίδης