Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Τετάρτη 6-10-2010

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Τετάρτη 6-10-2010 στις 14:00, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:1.Α)Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης του ενεργητικού και παθητικού της Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών Κοζάνης. β)Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών Κοζάνης σε Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ.

Εισηγητής: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

2.Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Πετρανών

Εισηγητές: Κα Π. Τουμπουλίδου Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Δ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Τ.Σ. Πετρανών.

3.Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Κοζάνης έτους 2009

Εισηγητής: κ. Ε. Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

4.Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Διετούς Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ινστιτούτο Βιβλίο και Ανάγνωσης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΝ.Β.Α.

5.Συναίνεση ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου για μίσθωση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 26.128,40 τ.μ. του αγροκτήματος «Σκαφίδι-Νέα Νικόπολη» στην εταιρία «ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πλαίσια

Εισηγητές: κ.κ. Π. Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης, Η. Σισμάνογλου, Πρόεδρος Τ.Σ. Νέας Νικόπολης.

6.Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2010.

Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

7.Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΟΜΟΥ