Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Πρόσκληση  σε  συνεδρίαση 

  Τη  Δευτέρα  4  Ιουνίου  2007 στις  8:30μ.μ.  καλούνται  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Κοβεντάρειο.Το γραφείο της Γραμματείας θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Δευτέρα  4  Ιουνίου από 17:00 έως 20:00.  

 

Τα  θέματα  της  συνεδρίασης  είναι:

 

            Έγκριση χορήγησης αδειών

Α)Ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων

Β)Τεχνικών παιγνίων

Γ) Εισόδου σε χώρους στάθμευσης (Γκαράζ)

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης,  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

            Αποδοχή διαφόρων ποσών

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2007

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

            Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων-εργασιών-προμηθειών

Έγκριση Α.Π.Ε.

Παράταση περαίωσης εργασιών διαφόρων έργων

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

            Πρόσληψη προσωπικού σε έργα αυτεπιστασίας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.4 του Ν.3274/2004.

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

            Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για αδέσποτα ζώα στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης στα πλαίσια του Νόμου 3170/2003 – Συγκρότηση Επιτροπών.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου,  Αντ/ρχος Κοζάνης.

 

            Παρουσίαση των απαιτούμενων έργων για την  βελτίωση συνθηκών  διαβίωσης των κατοίκων της ΖΕΠ

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

            Αίτημα εκταμίευσης ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. από την ΕΤΕΠ στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και της ΕΤΕΠ για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων λειτουργικότητας και ασφάλειας στη ΖΕΠ, με την εγγύηση του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

            Αίτημα εκταμίευσης του Δήμου από την ΕΤΕΠ, για τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  της ΔΕΠΕΠΟΚ  Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

           

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

            Έγκριση αποφάσεων ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Α) Αριθμ.26/2007 (Έκθεση Πεπραγμένων 2006)

Β) Αριθμ.28/2007 (Ισολογισμός έτους 2006)

Εισηγητής: κ. Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

           

Εξέταση αίτησης Σμαράγδα Ησαϊα μισθωτή Δημοτικού καταστήματος για μείωση ενοικίου.

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

           

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    ΠΑΦΙΛΗΣ