Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Προς : Τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής 
  
                  
1
Θεόδωρο Θεοδωρίδη
2
Γεώργιο Καλλιανίδη
3
Ευάγγελο Καραπάτσιο
4
Παρθένα Τουμπουλίδου
5
Άννα Νανοπούλου
6
Στέλλα Ρουσιάδου - Καλογερίδου
 
 
 
 
 Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που  θα  γίνει  στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη Δευτέρα  8 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 12 : 00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
1.      Προέγκριση ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
2.      Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών χρήσης μουσικών οργάνων.
 
3.      Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
4.      Άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 297/2009 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης σχετικά με καταβολή του επιδόματος ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ¨ σε υπαλλήλους του Δήμου.
 
5.      Έγκριση ή μη πρακτικού της δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) πολυεργάτη με λεπίδα και αλατιέρα για τον αποχιονισμό αστικών περιοχών του Δήμου Κοζάμης, για τη χειμερινή περίοδο 2009-2010. 
 
6.      Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – της προμήθειας «καυσίμων για το έτος 2010», προϋπολογισμού € 360.300,00 ευρώ, μαζί με ΦΠΑ 19% και αριθμό μελέτης 147/2009– Ψήφιση πίστωσης.
 
7.      Σύσταση παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2010 σε τακτικό υπάλληλο του Δήμου και στους Προέδρους των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου.
 
8.      Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών έργων για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2010.
 
9.      Έγκριση ή μη με απευθείας ανάθεση της εργασίας ¨Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων στα Τ.Δ. του Δήμου για το έτος 2010 - Ψήφιση πίστωσης.
 
10.Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή ωρολογίων του Δήμου (πόλης & Τ.Δ)» με αριθμό μελέτης 49/2010 προϋπολογισμού 6.000,00 € με Φ.Π.Α. 19% για το χρονικό διάστημα από 01.05.2010 έως 30.04.2011 - Ψήφιση πίστωσης.
 
11. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση εκσκαπτικών μηχανημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων, για το έτος 2010.
 
 
12. Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - της προμήθειας «Φρέσκου γάλακτος σε χάρτινη συσκευασία 1 litr για το έτος 2010», προϋπολογισμού 38.150,00 ευρώ, μαζί με ΦΠΑ 19% και αριθμό μελέτης 1/2010 – Ψήφιση πίστωσης.
 
13. Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - της προμήθειας «Ελαιολιπαντικών για το έτος 2010», προϋπολογισμού 24.700,00 ευρώ, μαζί με ΦΠΑ 19% και αριθμό μελέτης 148/2009 – Ψήφιση πίστωσης.
 
14. Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - της προμήθειας «Πετρελαιοκίνητου κλειστού οχήματος», προϋπολογισμού 17.800,00 ευρώ, μαζί με ΦΠΑ 19% και αριθμό μελέτης 16/2010 – Ψήφιση πίστωσης.
 
15. Εξέταση αιτήσεων για καθορισμό τιμής μονάδος εκτάσεων για :
       Προσκύρωση, Αναλογισμό, Ρυμοτόμηση
 
16. Ψήφιση - διάθεση διαφόρων πιστώσεων.
 
17. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
 
Ο Πρόεδρος
Δημαρχιακής Επιτροπής
 
 
Λάζαρος Ν. Μαλούτας
Δήμαρχος Κοζάνης