Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29 - 11 - 2007

Συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης

  • Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης,  καλεί  τα  μέλη  του  σε τακτική συνεδρίαση,  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο νομαρχιακό κατάστημα Κοζάνης, την  Πέμπτη 29 – 11 – 2007  στις  8:00 μ.μ.. 

Τα  θέματα  συζήτησης  είναι:................

1.       

Αποδοχή διαφόρων ποσών, Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2007

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

2.       

Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων-εργασιών-προμηθειών, Έγκριση Α.Π.Ε.,

Παράταση περαίωσης εργασιών διαφόρων έργων

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης

3.       

Συναίνεση ή μη για παραχώρηση Κοινοχρήστων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή του Τ.Δ. Βατερού του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Εύμορφος Κεντεποζίδης, Πρόεδρος Τ.Σ. Βατερού

4.       

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κοζάνης με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης για την «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης ακαθάρτων & όμβριων νέου οικισμού Κλείτους»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

5.       

Εκμίσθωση ή μη Κοινόχρηστης έκτασης που βρίσκεται στο Τ.Δ. Πτελέας για επέκταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Εισηγήτρια: Κα  Παρασκευή Αρνίδου, Πρόεδρος Τ.Σ. Πτελέας.

6.       

Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Χωροταξίας-Κυκλοφοριακού-Πεζοδρομίων-Περιπτέρων.

Εισηγητής:  κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης.

7.       

Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου πρόληψης Παραβατικότητας

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

8.       

Καθορισμός τριών (3) συμπληρωματικών χώρων για προβολή υπαίθριας διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

9.       

Έγκριση έκθεσης εκτίμησης αξίας γης για το ΒΙΟΠΑ Ξύλου.

Εισηγητής: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη.

10.   

Έγκριση λύσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης –ΔΕΥΑΚ – ΔΕΜΚΟ για την υλοποίηση του έργου «Κτίριο γραφείων ΔΕΥΑ Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

11.   

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.

12.   

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Πέμπτη 29-11-2007 τις ώρες από 17:00 έως 19:30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    ΠΑΦΙΛΗΣ