Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης /29-4-2010

 
      Η  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης,  καλεί  τα  μέλη  του  σε τακτική συνεδρίαση,  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  Πέμπτη  29-4-2010 στις 20:30, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
 
Συζήτηση επί του τελικού προσχεδίου για τη νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Εισηγητής; Κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
 
Έγκριση της αριθμ. 9/2010 Α.Δ.Σ. της ΔΕΠΑΚΠ που αφορά «Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου (δίμηνες συμβάσεις)
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
Έγκριση της αριθμ. 3/2010 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Κοζάνης «ΚΑΠΗ Καρυδίτσας» που αφορά «Έγκριση Απολογισμού έτους 2009»
Εισηγητές: κ. Π. Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης, Κα Αικ.Βαχτσεβάνου, Πρόεδρος Τ.Σ. Καρυδίτσας.
 
Έγκριση Α.Δ.Σ. του ΙΝ.Β.Α. Κοζάνης:
Α) 2/2010 «Κατάρτιση Προϋπολογισμού έτους 2010»
Β) 3/2010 «Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2009»
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΝ.Β.Α. Κοζάνης.
 
Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 9.000 τ.μ. του αγροκτήματος Πτελέας για ίδρυση και εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα.
Εισηγητές: Π. Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης, Π. Αρνίδου, Πρόεδρος Τ.Σ. Πτελέας
 
Τροποποίηση της αριθμ. 193/2009 Α.Δ.Σ. που αφορά «Συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
 
Έγκριση δημιουργίας δημοτικού ιατρείου και διάθεση αυτού στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
Εξέταση αίτησης της εταιρίας Χ. Φτάκας & Σια Ε.Ε., για παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος.
Εισηγήτρια: Κα Π. Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης   
 
Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2010.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
Έγκριση χορήγησης αδειών
Α)Υπηρεσιών Διαδικτύου, Β)Τεχνικών Παιγνίων.
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις