Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 16 Ιουνίου στις 14.00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 14.00  στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

                                               

1.                Εξέταση αιτήματος συλλόγου Δημοτικών υπαλλήλων Νομού Κοζάνης με θέμα «Αντίθεση στην Αξιολόγηση σύμφωνα με το Ν.4250/2014»       

2.                Έγκριση έκθεσης δ’ τριμήνου 2013 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης       

 

3.                Έγκριση έκθεσης α’ τριμήνου 2014 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης       

 
 

4.                Επιστροφές-διαγραφές διαφόρων ποσών

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης       

 
 

5.                Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2014.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης       

6.                 Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δήμους.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης       

7.                Συμπλήρωση της αριθμ. 236/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση επιλογής υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2014.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης 

8.                Απευθείας εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Δημοτικού Λατομείου μαρμάρου (διακοσμητικών πετρωμάτων) στη θέση Ασβεσταριά της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου Δ.Ε. Δ. Υψηλάντη, έκτασης 21.416,83 τ.μ. στης εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης 

9.                Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.          

10.              Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης    

11.              Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014 της ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ. Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ. Α.Ε.  

12.              Έγκριση της αριθμ. 49/2014 μελέτης έργου «Κέντρο διάδοσης τεχνολογίας στο Ο.Τ. 2 της ΖΕΠ Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.      

13.              Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.      

14.              α) Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και β) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης για το έτος 2014».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.      

15.              α) Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και β) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση σχολικών του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2014».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.      

 

16.              Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.      

17.              Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου – προμήθειας: Προμήθεια και εγκατάσταση επιδεικτικού – εκπαιδευτικού συστήματος ΑΠΕ

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.      

18.              Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης        

19.               Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις    
 
                            
                            
         
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

Δημήτρης Μαυροματίδης