Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 20.00

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 20:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.     

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δήμου Κοζάνης.

  Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

2.     

Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού συγκροτήματος δημοτικού – νηπιαγωγείου με εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της ΖΕΠ Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

3.     

Γνωμοδότηση για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 267 στα πλαίσια της Π.Ε. Ε’ της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

4.     

Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2014

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

5.     

Έγκριση της αρ. 30/2014 Μελέτης του έργου «Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Δημοτικών Υπαλλήλων – Γενικές & Ειδικές Δράσεις Επικοινωνιακής Στρατηγικής» και τρόπος εκτέλεσης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

6.     

Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί των οδών Ειρήνης Πανδώρας και Βαλταδώρων στην Κοζάνη (πρώην Εμπορική Τράπεζα)

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.     

Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί των οδών Ειρήνης Πανδώρας και Βαλταδώρων στην Κοζάνη (πρώην Εμπορική Τράπεζα)

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.     

Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της πλ. 28ης Οκτωβρίου και Ι.Τράντα στην Κοζάνη.

  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

9.     

Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της πλ. 28ης Οκτωβρίου και Ι.Τράντα στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

10. 

Συναίνεση ή μη για την έκδοση άδειας εκμετάλλευσης σε δημοτικό λατομικό χώρο στη θέση «ΡΑΧΗ» Τ.Κ. Δρεπάνου εμβ. 5.557,00 τ.μ.

  Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
11. 

Συναίνεση ή μη για την έκδοση άδειας εκμετάλλευσης σε δημοτικό λατομικό χώρο στη θέση «ΡΑΧΗ» Τ.Κ. Δρεπάνου εμβ. 6.892,00 τ.μ.

  Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
12. 

Έγκριση διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης- Ορισμός ορκωτών ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής.

 Εισηγητής: κ. Μανώλης Κουτσοσίμος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης

13. 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Μανώλης Κουτσοσίμος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης

14. 

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Εισηγητής: κ. Μανώλης Κουτσοσίμος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης