Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
  Κοζάνη 13-11-2015
  Αρ. Πρωτ. 64332
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
19-11-2015
 
 
 
ΗΜΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ
 
 
 
ΩΡΑ
20:00
 
 
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.    

Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καταστήματα, ξενοδοχεία για το έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης

2.    

Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

3.    

Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

4.    

Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

5.    

Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους και εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) για το έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

6.    

Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.    

Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.    

Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

9.    
Επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

10. 

Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στον κλειστό Σταθμό στην Πλατεία Συντάγματος για το έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

11. 
Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

12. 
Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας για το έτος 2016

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

13. 

Επιβολή ειδικού τέλους στάθμευσης σε οποιοδήποτε φορέα εκτός Δήμου, για έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

14. 

Καθορισμός τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

15. 

Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

16. 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

17. 

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στα Ο.Τ. 917 (αποχαρακτηρισμός χώρου νηπιαγωγείου) και Ο.Τ. 709, 710 (δημιουργία χώρου νηπιαγωγείου)

  Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
18. 

Υποχρεωτική άρση αναδάσωσης που κηρύχθηκε με την 8952/68 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης (ΦΕΚ 175/Β/06-04-1968) κατά τα τμήματα που συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια της πόλης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

19. 

Έγκριση της μελέτης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέων Κοιμητηρίων πόλης Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

20. 

Συγκρότηση συμβουλευτικής επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

21. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ