Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συντονιστική Επιτροπή Εθελοντικών Οργανώσεων Κοζάνης

Συντονιστική  Επιτροπή  Εθελοντικών  Οργανώσεων  Κοζάνης

 

Τ

ην Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου συναντηθήκανε, «σε στρογγυλό τραπέζι», τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Εθελοντικών Οργανώσεων Κοζάνης ( Σ.Ε.Ε.Ο.Κ.).

Κατά τη συνάντηση τεθήκανε «επί τάπητος» ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και την στήριξη του δικτύου εθελοντικών οργανώσεων που εδρεύουν στην πόλη μας.

Στη συζήτηση επικράτησαν θέματα που κινούνται γύρω από δύο άξονες:

·         Ο πρώτος άξονας αφορούσε το ρόλο και τη μορφή που θα έχει ένα Συντονιστικό Όργανο και μέσω ποιας διαδικασίας θα μπορούσε να προκύψει αυτό.

Στην παρούσα φάση, για να αποφευχθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αποφασίστηκε να μη δημιουργηθεί ένας ακόμη θεσμοθετημένος εθελοντικός σύλλογος. Μέχρι νεωτέρας, η Επιτροπή θα είναι αυτή που, εντοπίζοντας τα φλέγοντα ζητήματα, θα καθορίζει εκπροσώπους οι οποίοι θα μεριμνούν για αυτά. Οι εκπρόσωποι θα προέρχονται είτε από τα μέλη της, είτε από τα υπόλοιπα μέλη κάποιας οργάνωσης. Η ίδια θα μπορεί να γνωμοδοτεί, αλλά και να συντονίζει κοινές δράσεις που θα αναπτύσσονται μεταξύ των οργανώσεων και θα προβάλει τα κυριότερα συλλογικά τους προβλήματα, με προσπάθεια να βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες του εθελοντικού κινήματος στην Κοζάνη.

Η 9μελής επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους οργανώσεων που επιλέχθηκαν κατά τη δεύτερη Γενική Συνάντηση στις 12/12/2007 και στην οποία μετείχαν 22 Εθελοντικές Οργανώσεις της Κοζάνης. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

·         Ο δεύτερος άξονας αφορούσε την βελτιστοποίηση των συνθηκών επικοινωνίας, που έχουν οι οργανώσεις μεταξύ τους, αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία.

Ως απαρχή, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων, το οποίο ......

θα περιλαμβάνει τα καταστατικά, τα στοιχεία επικοινωνίας και τις δράσεις που αναπτύσσει ή δύναται να αναπτύξει η κάθε οργάνωση, βάσει του εθελοντικού δυναμικού και της υποδομής που κατέχει. Ένα ακόμη εγχείρημα είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου ( blog) στο οποίο θα μπορούν οι οργανώσεις να δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις τους στο Internet.

Για τις αρχές του 2008 ορίστηκαν και οι πρώτες δράσεις οι οποίες θα έχουν ως στόχο την προβολή των οργανώσεων και του δικτύου, αλλά και τη διάδοση της εθελοντικής φιλοσοφίας. Αυτές είναι μια δεντροφύτευση σε περιαστική περιοχή της Κοζάνης και ένα Διήμερο Εκδηλώσεων για τον Εθελοντισμό στο κέντρο της πόλης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για άλλη μια φορά σε καφετέρια, γεγονός που χαρακτηρίζει την έλλειψη μόνιμης και κατάλληλης στέγης, κάτι που αποτελεί χρόνιο και πάγιο αίτημα όλων των οργανώσεων.

Η Σ.Ε.Ε.Ο.Κ. απευθύνει έκκληση σε όλους τους φορείς - Δήμο, Νομαρχία, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή.